سایت http://30book.4kia.ir سایت دانلود کتاب ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق ,دانلود گزارش کاراموزی ,دانلود طرح توجیهی ,دانلود پروژه ,دانلود پاورپوینت ,دانلود جزوه وغیره

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 1056
  • بازدید دیروز : 940
  • بازدید کل : 1796169

دانلود پاورپوینت دوره اموزش زمان سنجي و ظرفيت سنجي و برآورد نيروي انساني مورد نياز (با استفاده از روش كرنومتر STOP WATCH)


دانلود پاورپوینت دوره اموزش زمان سنجي و ظرفيت سنجي و برآورد نيروي انساني مورد نياز (با استفاده از روش كرنومتر STOP WATCH)

دانلود پاورپوینت دوره اموزش زمان سنجي و ظرفيت سنجي و برآورد نيروي انساني مورد نياز (با استفاده از روش كرنومتر STOP WATCH)

قسمتی از متن پاورپوینت

عنوان دوره:
زمان سنجي و ظرفيت سنجي و برآورد نيروي انساني مورد نياز
(با استفاده از روش كرنومتر


عناوين مورد بررسي:
بهره وري و نقش زمان سنجي در ارتقا، بهره وري
بهره وري در صنعت
نقش مديريت در هماهنگ كردن منابع مؤسسه
مقدمه اي به روش سنجي عمليات( Work Study)
مراحل مطالعه و بهبود روش
نحوه رسيدن به روشهاي استاندارد عمليات

روشهاي تهيه نمودار فرآيند عمليات OPC
نحوه كد گذاري فرآيند عمليات در درخت محصول
تعريف كار سنجي يا زمان سنجي
اصول اوليه زمان سنجي با كرنومتر
نحوه استفاده از فرمهاي مورد نياز در زمان سنجي و محاسبات مربوطه
نحوه محاسبه ضريب عملكرد
نحوه محاسبه الونسها (ضرايب استراحت مجاز)
نحوه محاسبه زمان استاندارد
ذكر موارد عملي و كاربردي در صنايع مختلف
بررسي مثال عيني و كاربردي جهت مرور كلي مطالب تدريس شده
روشهاي برآورد نيروي انساني مورد نياز خطوط توليد و پشتيباني توليد

((بهره وري و سطح زندگي))

1-سطح زندگي: مقصود از سطح زندگي درجه اي از رفاه مادي در دسترس يك شخص يا طبقه يا اجتماع است كه براي ادامه حيات و لذت بردن از زندگي لازم است.
سطح زندگي شخص يا خانواده از كشوري به كشور ديگر و حتي در داخل هر كشور، از جامعه اي به جامعه ديگر، تفات بسيار دارد.
2-نيازمنديهاي مربوط به تامين حداقل سطح زندگي رضايت بخش:
احتياجات اساسي كه بايد براي نيل به حداقل سطح زندگي نسبتاً مناسب برآورده شوند اساساً عبارتند از:

غذا: غذاي كافي براي جبران انرژي كه در زندگي و كار روزانه مصرف ميشود.
پوشاك: پوشاك كافي كه پاكيزگي بدن و حفاظت در برابر تغييرات جوي را فراهم سازد.
 مسكن: مسكن در سطحي آن چنان مناسب كه سر پناهي توام با سلامت را براي فرد فراهم كند و به حدي معين از اثاثيه زندگي مجهز باشد.
امنيت: امنيت در مقابل دزدي يا تجاوز، از دست دادن فرصتهاي اشتغال، و تنگدستي ناشي از بيماري و پيري

 خدمات ضروري: از قبيل آب آشاميدني سالم، بهداشت، مراقبتهاي پزشكي، حمل و نقل عمومي و امكانات آموزشي و فرهنگي، كه هر مرد و زن و كودك را قادر سازد تا استعداد و توانائيهاي خود را در حد كمال بپروراند به طور كلي غذا، پوشاك و مسكن نيازهايي هستند كه شخص ناگزير از تامين آنهاست و بايد بهاي آنها را با پول يا انجام كار بپردازد.
ايجاد امنيت و خدمات اساسي بطور كلي اموري است مربوط به حكومت و مقامات دولتي، بخشي از خدمات دولتي را عموماً بايد خود شهروندان بپردازند.

بنابراین درآمد هر کس باید هم برای پرداخت حق السهم وی جهت خدمات عمومی و هم برای تامین مخارج زندگی خود و خانواده اش کافی باشد

سطح زندگی بدست آمده در هر کشور سطح زندگی است که شهروندان آن کشور به اثر تلاشهای خود به آن دست یافته اند.
هر چه مقدار کالا و خدمات تولید شده در جامعه ای بیشتر باشد، متوسط سطح زندگی در آن جامعه بالاتر است.
هر چه مقدار كالاها و خدمات توليد شده در جامعه اي بيشتر باشد، متوسط سطح زندگي در آن جامعه بالاتر است.
براي افزايش مقدار كالاها و خدمات توليد شده دو راه اصلي وجود دارد كه يكي افزايش اشتغال و ديگري افزايش بهره وري است.

1-عدم استفاده كامل از نيروي كار (Under employ ment)
حالتي كمتر از اشتغال كامل نيروي كار در يك سيستم اقتصادي وجود تعدادي كارگر بيكار اشتغال جزئي و غير كامل يك كارگر- استفاده از كارگران دو وظايفي پست تر با مهارتهاي كمتر از آنچه كه آموزش و توانايي آنها اجازه مي دهد.

2-بحث ما موضوع افزايش بهره وري است كه به جزئيات آن به شرح ذيل
مي پردازيم.

تعريف: بهره وري عبارت است از نسبت بازده به منابع مصرف شده . به عبارت ساده تر، بهره وري عبارتست از نسبت مقدار كالا يا خدمات توليد شده به مقدار منابع به كار رفته در جريان توليد.
اين منابع ممكن است: زمين، مواد، دستگاهها و ماشين آلات و ابزار، نيروي انساني يا آنطور كه عموماً پيش مي آيد تركيبي از هر چهار منبع باشد.
مثالهايي در هر يك از انواع بهره وري ممكن است معني آن را روشنتر نمايد.
بهره وري زمين: در يك زمين كشاورزي، با استفاده از روشهاي بهتر كاشت و برداشت در سطح معيني از زمين مي توان بهره وري زمين را افزايش داد.
ولي در يك صنعت، بهره وري زميني كه براي مقاصد صنعتي بكار رفته وقتي افزايش مي يابد كه كالاها يا خدمات توليد شده در سطح آن زمين به هر وسيله ممكن افزايش يافته باشد.

بهره وري مواد: اگر خياط ماهري بتواند 11 دست لباس را از يك توپ پارچه ببرد، در حاليكه يك خياط غير ماهر 10 دست لباس از آن مي تواند ببرد، خياط ماهر بهره وري توپ پارچه را ده درصد بالا برده است.
بهره وري ماشين آلات: چنانچه يك ماشين ابزار 100 قطعه كار را در يك روز توليد كند و سپس به علت استفاده از ابزارهاي برشي پيشرفته بازده آن ماشين را در همان مدت به 120 قطعه افزايش دهد، بهره وري آن ماشين 20 درصد افزايش يافته است.
بهره وري نيروي انساني: اگر روشهاي پيشرفته كار، سفالگري را كه 30 بشقاب در ساعت توليد مي كرده است به توليد 40 بشقاب در ساعت توانا سازد، بهره وري اين شخص33 درصد افزايش يافته است.

در هر يك از مثالهاي تعمداً ساده در فوق، بازده يا محصول نيز درست به اندازه درصد افزايش بهره وري زياد شده است. ولي افزايش توليد به خودي خود نشاندهنده افزايش بهره وري نيست .
چنانچه منابع مصرف شده متناسب با افزايش بازده بالا رود، بهره وري ثابت باقي مي ماند و اگر با درصدي بيش از آن افزايش يابد، توليد محصول بيشتر به بهاي كاهشي در بهره وري به دست مي آيد.
نتيجه نهايي بحث: بهره وري بالاتر يعني توليد بيشتر با صرف منابع يكسان، يعني با صرف هزينه يكسان مربوط به زمين. مواد و ساعت كار ماشين يا كارگر، يا توليد همان مقدار كالا با صرف هزينه كمتر مربوط به زمين، مواد و ساعت كار ماشين يا كارگر، و به اين ترتيب آزاد كردن بعضي از اين منابع براي توليد كالاهاي ديگر.

رابطه بين افزايش بهره وري و سطح زندگي بالاتر

اكنون به روشني مي توانيم دريابيم كه چگونه بهره وري بيشتر مي تواند به بالا بردن سطح زندگي كمك كند. اگر با هزينه يكسان محصول بيشتري توليد شود و يا مقدار معيني محصول با هزينه كمتري توليد شود، منافعي براي كل جامعه بوجود مي آيد كه مي تواند براي تامين كالاها در خدمات بيشتر و بهبود سطح زندگي اعضاي جامعه مورد استفاده واقع شود.
بهره وري در صنعت: عوامل بسياري بر بهره وري هر سازمان موثرند، كه هيچ عاملي مستقل از عوامل ديگر نيست. اهميتي كه بايد به بهره وري هر يك از منابع زمين، مواد، ماشين آلات يا افراد داد، بستگي به موسسه، صنعت و احتمالاً به كشور دارد.

در صنايعي كه هزينه هاي كارگري در مقايسه با هزينه هاي مواد يا در مقايسه با سرمايه گذاري روي دستگاهها و تجهيزات پايين تر است (از قبيل صنايع سنگين شيميايي، نيروگاهها يا كارخانجات كاغذ سازي)، استفاده بهتر از مواد يا دستگاهها ممكن است مهمترين زمينه را براي كاهش هزينه فراهم كند. در ممالكي كه از نظر سرمايه و كارگر ماهر در مضيقه اند، در حاليكه كارگر غير ماهر فراوان دستمزدها ناچيز است. بخصوص اين نكته اهميت دارد كه بهره وري بيشتر در افزايش بازده هر ماشين يا هر دستگاه، يا بازده كار هر كارگر ماهر جستجو شود در صورتيكه افزايش تعداد كارگران غير ماهر بتواند سبب افزايش بازده يك ماشين گرانقيمت يا گروهي از كارگران ماهر شود. اغلب به صرفه است كه چنين كاري انجام شود. بسياري از مديران به بهره وري منحصراً از ديدگاه بهره وري نيروي كار می نگرند، اساساً به اين علت كه بهره وري نيروي كار معمولاً اساس آمارهاي منتشره در اين زمينه را تشكيل مي دهد.

آموزش بهره وري

انجام هيچ فعاليتي بدون آموزش به درستي عملي نيست. اثر بخشي برنامه هاي بهره وري به علاقمندي، آگاهي و تعهد مديران و كارگران بستگي دارد. كميته هاي بهره وري به علاقمندي، آگاهي و تعهد مديران را در بهره وري و اثرات مثبت آن بر عهده دارند. لزومي ندارد كه آموزش بهره وري از آموزشهاي رسمي و كلاسيك الگو بگيرد. آموزشها را مي توان به طرق گوناگون، مستقيم يا غير مستقيم و با روش هاي مختلف ارائه داد. كارگران بايد بطور جدي با مسئله بهره وري درگير شوند و نسبت به آن نگرش مثبت و آگاهي پيدا كنند. كميته هاي بهره وري بايد براي آموزش بهره وري مدام با افراد ارتباط برقرار كنند. كميته هاي بهره وري بايد روش ها و طرق ارائه آموزش را متناسب با سطح سواد، فرهنگ، خود اتكا و اجتماعي و اقتصادي افراد و برنامه هاي سازمان كشف و اعمال كنند ضمن آنكه خود نيز همواره بهره وري خود را از جهات مختلف از جمله آموزش بهبود بخشند و ارتقا دهند.

((بهره وري در موسسات خصوصي))

عوامل موثر بر بهره وري يك موسسه شامل عوامل بيروني و عوامل دروني مي باشند عوامل بيروني (خارج موسسه) از قبيل ميزان كلي تقاضا براي كالاها، سياست مالياتي، نرخ هاي بهره و فراهم بودن مواد اوليه، تجهيزات مناسب و يا كارگر ماهر، خارج از كنترل هر يك از كارفرمايان است عوامل دروني يا داخلي موسسه عواملي هستند كه در اختيار و كنترل موسسه مي باشند.
1- منابع موجود در اختيار موسسه:
بهره وري را به معناي ((نسبت بازده به منابع مصرف شده)) در يك موسسه، يك صنعت يا بطور كلي در يك سيستم اقتصادي تعريف كرديم.
بنابراين، تعريف بهره وري يك مجموعه معين از منابع (مصرف شده) عبارتست از مقدار كالاها يا خدماتي (بازدهي) كه با استفاده از آنها توليد
مي شود. منابع موجود در دسترس يك موسسه كدام اند؟

زمين و ساختمانها:
زمين واقع شده در يك مكان مناسب كه در آن ساختمانها و ساير امكانات لازم براي انجام عمليات موسسه برپا ميشود، و ساختمانها ساخته شده در آن.
 مواد:
موادي كه مي تواند به محصولات قابل فروش تبديل شود، اين مواد شامل سوخت، مواد اوليه براي مصرف در فرايندهاي توليد و مواد مورد استفاده در بسته بندي مي باشد.
 ماشين آلات:
دستگاهها، تجهيزات و ابزارهاي لازم براي انجام عمليات توليدي و جابجا كردن و انتقال مواد، دستگاههاي حرارتي ، تهويه و نيروگاه، تجهيزات و لوازم اداري.
 نيروي انساني:
مردان و زناني كه فعاليتهاي توليدي را انجام مي دهند، آنها را برنامه ريزي و كنترل مي كنند كارهاي دفتري را به انجام مي رسانند، طراحي و تحقيق مي كنند، و به خريد و فروش مي پردازند.
استفاده اي كه از همه اين منابع توام با يكديگر به عمل مي آيد بهره وري موسسه را تعيين مي كند.

 


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ اسفند ۱۳۹۹               تعداد بازدید : 253
پنل ویژه نمایندگی V2ray  ویژه کافینت و موبایل فروشی

پنل ویژه نمایندگی V2ray ویژه کافینت و موبایل فروشی

پنل ویژه نمایندگی وی پی ان پنل کاملا فارسی و اختصاصی می‌باشد. امکان تهیه و استفاده از پروتکل های V2ray Open SSTP L2TP در این پنل به صورت همزمان وجود دارد. پشتیبانی از انواع اپراتورها ایرانسل/رایتل/همراه اول لینک اشتراک های پنل اختصاصی به صورت مولتی سرور با سرور های تانل ... ...

کتاب صوتی اثر مرکب نوشته دارن هاردی

کتاب صوتی اثر مرکب نوشته دارن هاردی

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کتاب‌های مرتبط                                          فیلم ذهن تغییر یافته                   نکته های ... ...

بروکر پاکت آپشن

بروکر پاکت آپشن

با POCKET OPTION یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید یک پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد برای همه هر معامله‌گری می‌خواهد تا در بهترین شرایط سود ببرد و نمی‌خواهد نگران امنیت وجوه شخصی خود باشد. اولین کار واضحی که یک معامله‌گر مبتدی انجام می‌دهد بررسی سایت‌های مختلف معامله آنلاین ... ...

دریافت فایل : بروکر پاکت آپشن
دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز

دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز

دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز معرفی کتاب صوتی راز موفقیت در کتاب صوتی راز موفقیت نوشته آنتونی رابینز، به شما راه حل‌هایی پیشنهاد می‌شود تا بتوانید آنچه را که دوست دارید، بدست آورید، ضمن اینکه آنچه را که دارید حفظ کنید. این کتاب راهنمایی عملی برای ... ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما