مقدمه

اختلال سلوک بر اساس سن شروع

نرخ شیوع

ملاک های تشخیصی اختلال سلوک

سبب شناسی

نقش پدر و مادر

عوامل ژنتیکی

عوامل اجتماعی فرهنگی

عوامل روان شناختی

عوامل نوروبیولوژیک

کودک آزاری و بدرفتاری با کودکان

عوامل کاموبید

تشخیص افتراقی

درمان اختلال سلوک

کلنیک های شناختی- رفتاری برای کودکان

تکنیک معلمی کردن

درمان دارویی

قسمتی ازمتن پاورپوینت

اختلال سلوک:

الگو های پرخاشگرانه رفتار جزو رایج ترین دلایل ارجاع کودکان و نوجوانان به مراکز روان شناسی و روان پزشکی هستند با اینکه رفتار های تکانشی در کودکان جزو رفتار های رشدی نرمال هستند. این کودکان حقوق اولیه همسالان و اعضای خانواده را نقض می کنند. مشخصه اصلی آنها عبارت است از پرخاشگری و نقص حقوق دیگران،کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک در چهار زمینه زیر رفتار های خود را نشان میدهند،1 پرخاشگری فیزیکی2تخریب اموال خود یا دیگران3دزدی یا فریبکاری4نقض قوانین متناسب با سن

اختلال سلوک بر اساس سن شروع

  • 1 نوع فرعی شروع در کودکی،که در آن حداقل یک ملاک مشخص به طور مکرر قبل از 10 سالگی روی داده است
  • 2 نوع فرعی شروع در نوجوانی، که در آن هیچ ملاک مشخص ای به طور مکرر قبل از 10 سالگی مشاهده نشده باشد.
  • 3نوع فرعی شروع نامشخص، که در آن سن شروع نامشخص است.
  • نرخ شیوع
  • طبق تخمین ها ،نرخ شیوع اختلال سلوک در ایالات متحده در مردان6 درصد تا 16درصد و در زنان 2درصد تا 9درصد است. نسبت مردان به زنان 4 به 1 تا 12 به 1 است. نرخ شیوع اختلال سلوک در فرزندان والدین مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی و اعتیاد به الکل بیشتر از مردم عادی است. نرخ شیوع اختلال سلوک و رفتار ضد اجتماعی با عوامل اجتماعی-اقتصادی و همچنین،اختلالات روانی والدین، ارتباط دارد

ملاک های تشخیصی اختلال سلوک

  • الف: پرخاشگری نسبت به مردم و حیوانات(اغلب شروع کننده نزاع بدنی) دیگران را مورد ضرب و شتم قرار میدهند
  • ب:تخریب اموال(اموال دیگران را عمدا نابود میکنند)
  • ج:سرقت یا حقه بازی(وارد منزل،ساختمان یا ماشین شخصی دیگران میشوند)
  • د:نقص جدی قوانین و مقررات(اغلب بذون رضایت والدین تا پاسی از شب بیرون از منزل هستند، اغلب از مدرسه فرار میکنند

سبب شناسی

مهم ترین ریسک فاکتور هایی که اختلال سلوک را پیش بینی میکنند شامل موارد زیر هستند: تکانشگری،بدرفتاری فیزیکی یا سواستفاده جنسی یا غفلت، نظارت ضعیف والدین و تربیت سختگیرانه و مجازات بیش از حد از سوی والدین ، هوشبهر کم، و عدم موفقیت تحصیلی(عملکرد ضعیف در مدرسه)