سایت http://30book.4kia.ir سایت دانلود کتاب ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق ,دانلود گزارش کاراموزی ,دانلود طرح توجیهی ,دانلود پروژه ,دانلود پاورپوینت ,دانلود جزوه وغیره

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 742
  • بازدید دیروز : 792
  • بازدید کل : 1793767

دانلود پاورپوینت کاربرد GIS در تهيه نقشه های ژئومورفولوژی


دانلود پاورپوینت کاربرد GIS در تهيه نقشه های ژئومورفولوژی با فرمت ppt ودر 134 اسلاید قابل ویرایش

 

قسمتی از متن پاورپوینت

الف) نقشه ژئومورفولوژی
نقشه: نقشه عبارت است از ترسيم تصاوير قسمتی از سطح زمين يا تمامی سطح زمين با مقياس معين بر روی يک صفحه صاف و افقی. (مهدی نژاد)
نقشه ژئومورفولوژی: نقشه های ژئومورفولوژی ، اشکال مختلف سطح کره زمين و فرايندهای تشکيل دهنده آنها يعنی محصول عملکرد نيروهای ژئوديناميک درونی و بيرونی را بر روی اين سطح نشان می دهند. به عبارت ديگر نقشه های ژئومورفولوژی عملکرد برايند نيروهای ژئوديناميک درونی و بيرونی بر روی پوسته کره زمين را که همان کره ناهمواريها (Reliefsphare) می باشد , نمايش می دهد.نقشه های ژئومورفولوژی , مورفوگرافی و مورفولوژی اشکال سطح زمين و بويژه مورفوژنز و مورفوديناميک حاکم بر آن اشکال را گويا می کند.(ثروتی)

تاريخچه نقشه های ژئومورفولوژی

تهيه نقشه های ژئومورفولوژی به مفهوم امروزی در دهه 1950 بوسيله هلنديها آغاز شد و هدف آنها بيشتر برای برنامه ريزی های اقتصادی بود. انستيتوی بين المللی مطالعات علوم زمين (I.T.C) نقشه های ژئومورفولوژی را بصورت جدی در برنامه آمايشی سوماترا ، جنوب استراليا ، شمال اسپانيا و همچنين در مطالعات آبياری جلگه ايندوس هند بکار گرفت. آنان موفق در بکارگيری اين نقشه ها در تعيين حد مطلوب رشد و توسعه شهرها ، برنامه ريزی شبکه های ارتباطی و ارزيابی اراضی در ارتباط با مسئله طغيان رودخانه ها و مخاطرات ارضی شدند.

در حال حاضر نقشه های ژئومورفولوژی به عنوان روشی در ارزيابی منابع طبيعی از سوی يونسکو پذيرفته شده و مورد بهره برداری قرار می گيرد. (Franzle , 1966) .

موضوع نقشه های ژئومورفولوژی دربرنامه توسعه مناطق و نواحی بر حسب ماهيت و نوع طرحها و پروژه های اجرائی تعيين می شود و بديهی است که بر اين مبنا نوع اطلاعات مورد نياز متفاوت خواهد بود

اولين نقشه ژئومورفولوژی ايران

 

برای نخستين بار نقشه ژئومورفولوژی ايران با مقياس 000/500/1:2 در دانشگاه توبينگن آلمان بوسيله آقای دکتر ثروتی و با همکاری پروفسور بوشه و پروفسور گرونرت تهيه و منتشر گرديد. اين نقشه با استفاده از نقشه های توپوگرافی ، زمين شناسی ، عکس های هوايی و تصاوير ماهواره ای ، مقالات و کتب محدود درباره ژئومورفولوژی ايران و تا حدودی مطالعات روی زمين تهيه شد . ترجمه فارسی آن توسط سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح در سال 1370به چاپ رسيد. از آنجا که مقياس اين نقشه بسيار کوچک است بنابراين اطلاعات آن کلی و عمومی است و بيشتر بر روی داده های زمين شناسی ، ساختمانی و توپوگرافی تأکيد شده است. اين نقشه مجدداً در سال 71-1370 مورد بازنگری قرار گرفته و با استفاده از عکسهای هوايی 1:55000 و نيز تصاوير ماهواره ای کوچک مقياس ، اصلاح و تکميل شد.

در اين نقشه اشکال و عوارضی به شرح زير مشخص شده اند:

الف) اشکال مربوط به سطح هموار شامل سطوح دشتی و موقعيت ارتفاعی آنها از قبيل پديمنت ، مخروط افکنه ها ، گلاسی ، سطوح ميان کوهی و بستر دره های عريض و بستر دره های عريض نمايش داده شده اند.

(1موقعيت ارتفاعی سطوح دشتی

(2مناطقی که اغلب فعاليت مخروط افکنه ای دارند.

(3سطوح فرسايشی در رسوبات جابجا شده (بوسيله فعاليت تکتونيکی)-ميو-پليوسن کوير بزرگ

(4ناهمواريهای ناشی از فرسايش بادی- آبی در کوير لوت ، جهت ياردانگ ها

(5منطقه تپه های ماسه ای ، بعضاً دارای جهت

(6سطوح نمکی-رسی کويرها و سطوح سولنچانک سواحل درياچه ها

(7پوسته نمکی کويرها

(8جلگه ساحلی ، بعضاً مردابی و باطلاقی ، در سواحل جنوبی به طور محلی توأم با درخت حرا

(9منطقه تحت تأثير جزر و مد که در جلوی ساحل هموار واقع شده است ( سواحل جنوبی)

ب) اشکال مربوط به مناطق کوهستانی و تپه ماهوری

(1تپه ماهورها ، فلاتهای بريده شده و بدلندها تا ارتفاع تقريباً 500 متر مشرف به اطراف

(2منطقه تپه های لسی

(3کوههای کم ارتفاع يا کوههای منفرد تا ارتفاع 500 متر مشرف به دشتهای اطراف خود

(4مناطق کوهستانی با ارتفاع بيش از 500 متر ، مشرف به دشتهای اطراف

(5عوارض طاقديسی جنوب سلسله جبال زاگرس

(6خط الرأس مناطق کوهستانی با ارتفاع کمتر و بيشتر از 3000 متر

(7آتشفشانی از نوع استراتو

(8کالدرا

(9مخروطهای آتشفشانی کوچک و کراترها

(10گنبد نمکی، بعضاً توأم با يخچال نمکی

(11فرم فروريخته بر روی گنبد نمکی که تحت تأثير انحلال قرار گرفته

ج) ساير اشکال

(1ساحل هموار، پلاژ

(2ساحل ناهموار ، فالز

(3پرتگاه با شيب تند

(4تراسهای وسيع رودخانه ای و دريايی

(5مناطق تحت تأثير يخبندان زمان حاضر و پليستوسن ، حد برفی زمان حاضر تقريباً 4000 متر

(6يخبندان تأييد شده ( در پليوستوسن) در ارتفاعات بيش از 4000 متر ، آثار زبانه های يخی ( مورن) تا ارتفاع 2000 متری بالاتر از سطح دريا مشاهده شده است.

(7سنگهای کربناتی با پديده های مختلف کارستی

(8دره های v شکل و يا از نوع کانيون

(9گسل کوير بزرگ ( درونه)

(10روراندگی زاگرس

عوارض ديگر

رودخانه های دائمی، رودخانه های فصلی يا موقتی، دلتا ، خط تقسيم آب اصلی، درياچه با آب شور، درياچه دارای آب شيرين ، سد، نقاط ارتفاعی برای مناطق کوهستانی- تپه ای ، دره ها و سطوح هموار، جاده، خيابان، محل مسکونی ، شهرها بدون تقسيم بندی و مرز بين المللی

اصول فرم شناسی در ژئومورفولوژی

در شکل شناسی آشنايی با نقطه ،سطح و خط ، اساس کار شناسايی فرمهاست. اين سه عنصر اصلی در بيان فرم اراضی نقش مهمی را ايفا می کنند.

الف) سطوح: در ژئومورفولوژی اشکال چيزی جز ترکيبی از سطوح نيست

  • سطوح مستوی: دشتها
  • سطوح محدب: در نقشه های ژئومورفولوژی همه عوارض و ناهمواريهايی که بالاتر از سطح محلی قرار می گيرند در زمره سطوح محدب محسوب می شوند مثل مخروط افکنه ها
  • سطوح مقعر: تقعر سطوح که بيشتر ناشی از فرايند فرسايش ورقه ای آب است که از پديده های عام در مناطق خشک است. مثل گلاسی ها

ب) خطوط: مهمترين مصاديق خطوط در ژئومورفولوژی ، آبراهه ها ، رودخانه ها و گسل ها هستند.

ج) نقاط: قلل ، ماميونهای آتشفشانی ، حفره های آهکی و … از مصاديق فرمهای نقطه ای در ژئومورفولوژی هستند.

اصول تحليل فرم و فرايند در ژئومورفولوژی

در تحليل فرم و فرايند يک منطقه به اتکای ابزار سه گانه ، يعنی نقشه های توپوگرافی، عکسهای هوايی و برجسته بينی و پردازش تصاوير ماهواره ای می توان داده های مورد نياز و ارکان نمادين در نقشه های ژئومورفولوژی را تشخيص داد و موقعيت آنها را تعيين کرد. آشنايی با اين سه روش و ابزار برای يک ژئومورفولوژيست که قصد تهيه تأليف و تهيه نقشه ژئومورفولوژی را دارد ضروری و اجتناب ناپذير است.

عناصر تشخيصی در تحليل فرم و فرايند در نقشه های توپوگرافی

نقشه های توپوگرافی مبنای تحليل سه رکن از ارکان نمادين در نقشه های ژئومورفولوژی يعنی فرمهای اراضی ، فرآيند و جنس مواد مادری قرار می گيرد. چهار عنصر عمده که به اتکای آنها می توان به تشخيص موارد ذکر شده مبادرت ورزيد و داده های مورد نياز نقشه های ژئومورفولوژی را فراهم کرد

عبارتند از:

-فرم خطوط منحنی ميزان

– آرايش قلل (شاخص های نقطه ای)

– فرم شبکه آبراهه ای و گسل ها (شاخص های خطی)

– نقاط ارتفاعی منفرد ( شاخص های نقطه ای)

 


مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰               تعداد بازدید : 214
پنل ویژه نمایندگی V2ray  ویژه کافینت و موبایل فروشی

پنل ویژه نمایندگی V2ray ویژه کافینت و موبایل فروشی

پنل ویژه نمایندگی وی پی ان پنل کاملا فارسی و اختصاصی می‌باشد. امکان تهیه و استفاده از پروتکل های V2ray Open SSTP L2TP در این پنل به صورت همزمان وجود دارد. پشتیبانی از انواع اپراتورها ایرانسل/رایتل/همراه اول لینک اشتراک های پنل اختصاصی به صورت مولتی سرور با سرور های تانل ... ...

کتاب صوتی اثر مرکب نوشته دارن هاردی

کتاب صوتی اثر مرکب نوشته دارن هاردی

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کتاب‌های مرتبط                                          فیلم ذهن تغییر یافته                   نکته های ... ...

بروکر پاکت آپشن

بروکر پاکت آپشن

با POCKET OPTION یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید یک پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد برای همه هر معامله‌گری می‌خواهد تا در بهترین شرایط سود ببرد و نمی‌خواهد نگران امنیت وجوه شخصی خود باشد. اولین کار واضحی که یک معامله‌گر مبتدی انجام می‌دهد بررسی سایت‌های مختلف معامله آنلاین ... ...

دریافت فایل : بروکر پاکت آپشن
دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز

دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز

دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز معرفی کتاب صوتی راز موفقیت در کتاب صوتی راز موفقیت نوشته آنتونی رابینز، به شما راه حل‌هایی پیشنهاد می‌شود تا بتوانید آنچه را که دوست دارید، بدست آورید، ضمن اینکه آنچه را که دارید حفظ کنید. این کتاب راهنمایی عملی برای ... ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما