سایت http://30book.4kia.ir سایت دانلود کتاب ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق ,دانلود گزارش کاراموزی ,دانلود طرح توجیهی ,دانلود پروژه ,دانلود پاورپوینت ,دانلود جزوه وغیره

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 445
  • بازدید دیروز : 1145
  • بازدید کل : 1624692

دانلود پاورپوینت هندسه کاربردی رشته مهندسی معماری


دانلود پاورپوینت هندسه کاربردی رشته مهندسی معماری  با فرمت ppt ودر 327 اسلاید قابل ویرایش

قسمتی از متن پاورپوینت

هدف:

 

چگونگی استفاده از ابزار و وسايل ترسيم و تسلط بر آنها.

آشنايي با علائم و قراردادهای ترسيم نقشه برای ثبت و انتقال اطلاعات مختلف.

روشهای ترسيم و ارائه يک بنا بصورت دو بعدی.

ترسيم اشکال سه بعدی از روی تصاوير دو بعدی.

قدرت بخشيدن به تصور فضايي.

آشنا نمودن ترسيم جسم سه بعدی به روی صفحات از طريق قوانين خاص.

کسب توانايی درک و تجسم احجام و دخل و تصرف در آنها.

 

موضوع:

 

اين درس اهداف خود را از طريق موضوعات زير بطور موازی دنبال مي کند:

 

1- به دانشجو آمادگی آنرا می دهند که در ذهن خود فضای مورد نظرش را تجسم کند، از هر زاويه ای به آن نگاه کند، در آن دخل و تصرف به عمل آورد و به درک جامعی از آن حجم و فضا دست يابد.

 

2- توان درک نقشه های معماری و نيز ترسيم دقيق و درست آنها را تقويت می کنند و سرفصلهای زير را شامل می شوند:

 

 

موضوع:

 

اين درس اهداف خود را از طريق موضوعات زير بطور موازی دنبال مي کند:

 

1- به دانشجو آمادگی آنرا می دهند که در ذهن خود فضای مورد نظرش را تجسم کند، از هر زاويه ای به آن نگاه کند، در آن دخل و تصرف به عمل آورد و به درک جامعی از آن حجم و فضا دست يابد.

 

2- توان درک نقشه های معماری و نيز ترسيم دقيق و درست آنها را تقويت می کنند و سرفصلهای زير را شامل می شوند:

 

 

 

 

1- به دانشجو آمادگی آنرا می دهند که در ذهن خود فضای مورد نظرش را تجسم کند، از هر زاويه ای به آن نگاه کند، در آن دخل و تصرف به عمل آورد و به درک جامعی از آن حجم و فضا دست يابد.

 

اين تمرينها مبتنی بر سرفصلهای زيرند:.

- شناخت و تصوير کردن خطوط، سطوح، احجام.

-تصوير نمودن احجام بر روی صفحات افق و قائم تصوير.
- برش احجام با صفحات مختلف و دوران، ترکيب، تسطيع، ترفيع و تداخل آنها.

- تکرار و گسترش احجام و درک فضايی از احجام حاصله و تصور و تصوير نمودن آنها.

- يافتن و تصوير گسترده احجام.

- درک و ساخت احجام از طريق تصاوير آنها.

- انواع روش‌های نمايش تصاوير را بشناسند.

-

 

 

2- توان درک نقشه های معماری و نيز ترسيم دقيق و درست آنها را تقويت می کنند و سرفصلهای زير را شامل می شوند:

 

- ترسيم خطوط موازی، شبکه، دواير و خطوط مماس، تقسيم خطوط، منحنی ها، عمود منصف نيمساز...

- ترسيم اشکال متشابه در مقياسهای متفاوت.

- ترسيم اشکال و انتقال، دوران و تکرار آنها.

- ترسيم مناظر مايل از احجام و اشکال.

- يافتن نمای مجهول.

- درک نما و برش های افقی و عمودی از طريق تجربه روی احجام ساده تا پيچيده (پر و تو خالی).

- نقشه خوانی.

- نسخه برداری از روی نقشه های پُرکار.

- کامل نمودن نقشه های ناقص.

- يافتن و تکميل و ترسيم مقاطع جديد از روی نما و نقشه های ارائه شده.

- ترسيم کامل نقشه، نما و برشهای يک ساختمان.

- ترسيم مناظر مايل و برشهای سه بعدی از يک ساختمان.

 

مقدمه:

 

آثار معماری گذشته به ويژه آنهايي که بيانگر تمدنهای عظيم بشری هستند نشان دهندة بکارگيری عمق وسيع هندسه در طراحی بنا بوده اند بصورتيکه بناهای عظيم و مانـدگـار دوران گذشتـه، خود را مقيـد به هنـدسه مطلـق نمـوده و به خاطـر رعايـت

جنبـه هـای نظـم (بـه ويـژه تقـارن) بـسيـاری از بنـاهـای ديـگـر معمـاری را پشـت

سر گذاشته اند.

هندسه معرب کلمة اندازه است و به دانش اطلاق می شود که رابطه رياضی مابين نقاط، طول ها، سطـوح و حجم ها را تعييـن می کنـد و نسبت های ميـان آنها را نشـان می دهد.

کلمة هندسه در زبانهای اروپايي، ريشه يونانی دارد (Geometry) و به معنای مساحی است.

 

آغاز دانش هندسه را به تجارب مساحی و معماری نسبت داده اند ود اولين قدمهای آنها در ترسيم روی زمين (به منظور تعيين و يا ترسيم مجدد حدود اراضی زراعی و يا احداث ساختمان...) صورت گرفته است. اولين آثار ترسيمات و احداثاث منظم به دوران نوسنگی تعلق دارد. بعدها که دستورالعملهای مختلفی برای مساحی و ترسيمات بدست آمد برخی مساحان به کشف روابط پيچيده تر آن همت گماشتند و سرانجام اولين قدمها در راه جمع آوری و تدوين مباحث و تعاريف اين دانش در قرن قبل از ميلاد توسط اقليدس صورت گرفت که به صورت دانش مستقل از حرفه های مساحی و معماری مطرح گشت.

 

هندسه در اصل علم اندازه گيری زمين بوده است. هرودوت مورخ يونانی (سده پنجم قبل از ميلاد) پيدايش هندسه را به مساحان مصری نسبت می دهد ولی تمدنهای کهن ديگر هم اطلاعات هندسی زيادی داشته اند. مطالعات و تجربيات نشان می دهد بدست آوردن و به کار بستن اصول طراحی هندسي در معماری که با شرايط وامکاناتطراحی و اجرائی معاصر تناسب داشته باشد، از يک سو در افزايش سرعت و دقت ساختمان سازی از طريق ترسيم و اجرای صحيح ساختمان مؤثر خواهد بود و از طرف ديگر به ايجاد هويت و منطق در گزينش و ترکيب شکلها و حجمها در طرحهای معماری ياری خواهد نمود.

 

علاوه بر آن ترويج اين اصول و تشويق گرايش به آنها موجب صرفه جويي اقتصادی قابل توجهی از طريق تهيه نمودن سطوح و ابعاد فضاها در هماهنگی با نيازها و محدوديتهای مختلف اجرائی خواهد نمود.

کتاب حاضر بر اساس مطالب ذکر شده و نياز دانشجويان رشتة معماری طراحی شده که با شناخت کامل هندسه و بيان نمودن اصول آن در طرحهای خود و تجسم احجام قبل از طرح بتوانند ضمن خلق بناهايي زيبا در جهت ارتقای اين دانش قدم بردارند و شامل 5 بخش می باشد که به دانشجو اين توانايي را می دهد در ذهن خود فضای مورد نظرش را تجسم کند و نقشه های دقيق معماری آنرا ترسيم نمايد.

بخش اول

 

ابزار و وسايل نقشه كشي

 

برخي از وسايل و ابزارهاي نقشه كشي متداول كه كاربرد فراواني دارد در زير آمده است:

 

1.كاغذ

2.مداد

3.اتود

4.مداد تراش دستي

5.پاك كن

6.قلم هاي رسم مركبي

7.تخته رسم

8.خط كش مدرج

9.خط كش T

10.چسب

11.پايه چسب

 

12.گونيا

13.پرگار

14.نقاله

15.پيستوله

16.شابلن

17.چراغ مطالعه

18.برش دهنده كاغذ

19.صندلي

20.شابلن

21.اشل

 

 

كاغذ

 

جهت نمايش كليه خطوط و اشكال هندسي از كاغذ استفاده مي شود.

كاغـذها بسته بـه جنس يا انـدازه، رنـگ و سطـح ظاهري به انواع مختلف دسته بندي مي شوند كه عبارتند از:

 

1ـ انواع كاغذ از نظر رنگ:

 

الف ـ كاغذ كاهي: با رنگ كدر و جنسيت نامرغوب جهت چرك نويس و يا اتود اوليه

استفاده مي گردد.

ب ـكاغذ سفيد: با رنگ روشن و جنسيت عموماً مرغوب جهت ترسيم نقشه هاي

اصلي.

ج ـ كاغذ گلاسه: با رنگ روشـن بـراق جهت چاپ نقشه ها و يا ترسيم به وسيله

ماژيك و ... استفاده مي گردند.

 

2ـ از نظر ضخامت:

 

الف- كاغذهاي خيلي نازك: كه اگر بـر روي شكل يا نقشـه اي قـرار

دهيم خطوط شكل از زير كاغذ ديده شده، جهت اصلاحات اوليه بر

روي طرح هاي ترسيمي مورد استفاده قرار مي گيرند.

ب ـ كاغذهاي متوسط : براي ترسيم طرح يا نقشه اين نوع كاغذ مورد بهره برداري

هستند.

ج ـ كاغذهاي ضخيم يا مقوايي كه جهت ترسيم پوسترها يا نقشه هاي خاص

استفاده مي گردند.

 

 

 

 

3ـاز نظر سطح:

 

الف ـ كاغذ خط دار

 

1ـ كاغذهايي كه فقط داراي خطوط افقي هستند كه بيشتر جهت نگارش مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

2ـ كاغـذهايي كه خطوط افقي و عمودي دارند به شطرنجي يا ميليمتري معروفند كه براي ترسيم طرح هايي با زواياي 90 درجه استفاده مي گردند.

 

ب ـ كاغـذبدون خط: جهـت طـراحي يا رسـم انـواع نقشـه ها از اين نوع كاغذ

بهره برداري مي گردد.

 

 

4ـ از نظر اندازه : به دو گونه مختلف B و A تقسيم مي شوند كه به شرح زير مي باشند:

 

1000×707 = B1 1189×841 = A0

500×707 = B2 594×841 = A1

500×354= B3594×420=A2

250×354 = B4 297 ×420 = A3

273×182= B5210× 297 A4=148×210 = A5

 

مداد

 

جهت نگارش كلمات و يا ترسيم خطوط و اشكال هندسي عموماً از مداد استفاده مي شود.

مدادها از جهت نرمي و سختي در گروه هاي مختلف طبقه بندي مي گردند.

 

1-مدادهاي سخت: كه به مدادهاي گروه Hardمشهورند و با علامت اختصاري H

معرفي مي گردند اين مدادها كم رنگ هستند.

2-مدادهاي نرم: كه در گروه مدادهاي Blackقرار مي گيرند و به مدادهاي گروه B

معروفند. اين مدادها پررنگ و نرم هستند.

3-مدادهاي متوسط: يا Firm كه داراي نرمي متوسطي هستند و با علامت اختصاري F و

يا HB نمايش داده مي شوند.

 

õ نكته اينكه گاهي قبل از حروف H يا B شماره هايي درج مي شوند كه بيانگر درج سختي

يا نرمي مداد هستند.

 

اتود

اتودها مدادهايي هستند با نوك قابل تعويض كه بزرگترين مزيت آنها كشيدن خطوط يكنواخت است. اين مدادها كه با ضخامت هاي 2/0 ميلي متر الي 5 ميلي متر در بازار موجود هستند نيازي به تيز كردن مداوم ندارند و با وارد آوردن فشار به شستي انتهاي آنها، نوك مغز از سر غلاف محافظ به اندازه دلخواه خارج مي شود. نوك اين مدادها نيز مي توانند سخت، متوسط و يا نرم باشند. ضمناً در اتودها با ضخامت بالا نوك اتود بايستي توسط سمباده و يا مداد تراشي كه در انتهاي اتود تعبيه شده به ميزان دلخواه تيز گردد.

 

 

مدادتراش

 

مدادتراش ها ابزاري هستند كه در جهت تيز كردن نوك مدادها بكار مي روند و بر دو نوعند:

1ـ روميزي كه ممكن است دستي و يا برقي باشند.

2ـ دستي كه داراي بدنه هايي از جنس فلز و يا پلاستيكي مي باشند.

مقدار تيزي نوك مداد به ضخامت خطوط ترسيمي بستگي دارد، هر چه خطوط

ترسيمي مورد نياز نازكتر باشند نوك مداد تيزتر خواهد بور و يا برعكس.

 

پاك كن

پاك كن ها در جهت پاك كردن خطوطي كه به اشتباه ترسيم شده اند و يا نياز به اصلاح و تغييـر دارنـد مورد استفاده قرار مي گيرند و در اشكال و انواع مختلف به چشم مي خورند. ضمناً برخي از انواع پاك كن ها قادر به پاك كردن خطوط رسم سده با راپپيد نيز مي باشند كه عموماً به رنگ زرد هستند.

 

 

 

 


مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۷ خرداد ۱۴۰۰               تعداد بازدید : 146

پکیج کسب درآمد میلیونی ( تضمینی و تست شده)

بسم الله الرحمن الرحیم  *کسب درآمد از اینترنت روزانه ۲،۰۰۰،۰۰۰ میلیون تومان تضمینی و تست شده*  آپدیت جدید آبان ۱۴۰۲  ((آموزش صفر تا صد کسب درآمد اینترنتی بالای ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون تومان ماهانه، پشتیبانی ۲۴ ساعته ۷ روز هفته، ۱۰۰%حلال شرعی، کاملاً واقعی و تست ...

دانلود پاورپوینت هوش تجاری (نسخه کامل)

دانلود پاورپوینت هوش تجاری (نسخه کامل)

عنوان: هوش تجاری فرمت فایل: ppt تعداد اسلاید ها: 146 زبان: فارسی دسته بندی: علوم انسانی، علوم اقتصادی چکیده: سیستم های هوشمند: - هوشمندی، قابليت دنبال کردن هدف به همان روشی است، که انسان دنبال می کند. - يک سيستم هرچه به انسان نزديکتر باشد، هوشمندتر است. - سيستم ... ...

کتاب از سیر تا پیاز بازاریابی شبکه ای

کتاب از سیر تا پیاز بازاریابی شبکه ای

نام کتاب : از سیر تا پیاز بازاریابی شبکه ای نویسنده : زیگ زیگلار مترجم : زینب فرجی و مصطفی عابدینی فرد فرمت : pdf ... ...

فرمول موتور شور خودرو

فرمول موتور شور خودرو

اسپری موتورشور یکی از عواملی که باعث طولانی شدن، عمر مفید موتور اتومبیل شما خواهد شد تمیز و نحوه درست کار کردن موتور خودرو می باشد. هم چنین داشتن موتور سالم در کاهش آلایندگی های تولید شده نیز سهم بسزایی را خواهد داشت. با توجه به توضیحات ذکر شده سعی بر آن داشته باشید تا ... ...

کتاب صوتی 125 راه اثبات شده برای رسیدن به اوج در فروش بیمه

کتاب صوتی 125 راه اثبات شده برای رسیدن به اوج در فروش بیمه

عنوان کتاب: 125 راه اثبات شده برای رسیدن به اوج در فروش بیمه نویسنده: مارک سیلورمن مترجم: حسام امامی گوینده: علی بهرامی فرمت فایل ها: mp3 تعداد فایل ها: 27 حجم کل فایل ها: 105 مگابایت مدت زمان پخش: 4 ساعت و 15 دقیقه زبان: فارسی توضیحات: کتاب صوتی مهارت های ... ...

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی حسابداری

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی حسابداری

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تخصصی حسابداری   مجموعه نمونه سوالات استخدامی تخصصی حسابداری شامل: نمونه سوالات تخصصی حسابداری درس اقتصاد خرد ۱۸۰ عدد نمونه سوالات تخصصی حسابداری درس حسابرسی ۱۸۰ عدد نمونه سوالات تخصصی حسابداری درس اصول حسابداری ۱۷۳ ... ...

نمایندگی خدمات مجازی: ارائه پنل خدمات مجازی، سوشال مدیا

نمایندگی خدمات مجازی: ارائه پنل خدمات مجازی، سوشال مدیا

نمایندگی خدمات مجازی: ارائه پنل خدمات مجازی، سوشال مدیا 200,000 تومان با تخفیف 50% فقط 100,000 تومان پنل «پنل نمایندگی ارائه خدمات مجازی، سوشال مدیا» بمب مجازی مدیریت: سوشال مدیا فرمت: pdf، آدرس پنل، ویدئویی mp4 تیم برنامه نویسی: سوشال مدیا سال انتشار: پنل ... ...

کتاب صوتی اثر مرکب نوشته دارن هاردی

کتاب صوتی اثر مرکب نوشته دارن هاردی

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کتاب‌های مرتبط                                          فیلم ذهن تغییر یافته                   نکته های ... ...

کاتالوگ : office furniture solution Catalogue

کاتالوگ : office furniture solution Catalogue

کاتالوگ مبلمان اداری - مبلمان اداری - میز - دکوراسیون داخلی - چیدمان اداری - مبل و صندلی چیدمان مبلمان ادارت و سازمانها - بیمارستانها و ...   office furniture solution 2015 Catalogue  PDF - 287   ... ...

دوره جامع تحلیل گر شو به صورت رایگان

دوره تحلیل گر شو باعث رشد دیدگاه شما نصبت به بازار و چارت ...

دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز

دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز

دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز معرفی کتاب صوتی راز موفقیت در کتاب صوتی راز موفقیت نوشته آنتونی رابینز، به شما راه حل‌هایی پیشنهاد می‌شود تا بتوانید آنچه را که دوست دارید، بدست آورید، ضمن اینکه آنچه را که دارید حفظ کنید. این کتاب راهنمایی عملی برای ... ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما