سایت http://30book.4kia.ir سایت دانلود کتاب ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق ,دانلود گزارش کاراموزی ,دانلود طرح توجیهی ,دانلود پروژه ,دانلود پاورپوینت ,دانلود جزوه وغیره

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 875
  • بازدید دیروز : 940
  • بازدید کل : 1795988

دانلود پاورپوینت آئين‌نامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ)


دانلود پاورپوینت آئين‌نامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) با فرمت pptودر 55 اسلاید قابل ویرایش

فهرست مطالب
فصل اول- تعاريف
فصل دوم- مفاهيم بنيادين سيستم اتصال به زمين
فصل سوم- سيستمهاي اتصال به زمين
فصل چهارم- انواع الكترودهاي مورد استفاده در سيستم اتصال به زمين
فصل پنجم- مقاومت ويژه خاك و محل نصب الكترودها
فصل ششم- الكترودهاي متفرقه
فصل هفتم- همبندي سيستم
فصل هشتم- انتخاب و نصب هادي زمين
فصل نهم- اندازه‌گيري مقاومت الكتريكي الكترود زمين
فصل دهم- اتصال به زمين تجهيزات توليد برق
فصل يازدهم- اتصال به زمين خطوط هوايي
فصل دوازدهم- اتصال به زمين روشنايي و تجهيزات الكتريكي مستقر در خيابانها
فصل سيزدهم- اتصال به زمين داربستهاي موقت و سازه‌هاي فلزي
فصل چهاردهم- اتصال به زمين كاروانهاي مسافرتي و توقفگاه آنها
فصل پانزدهم- اتصال به زمين بندرگاه كشتيهاي كوچك و قايقها

قسمتی از متن پاورپوینت
فصل اول - تعاريف

اين فصل به تعريف اصطلاحها و كلمه‌هاي بكار رفته در آئين‌نامه مي‌پردازد.
1- زمين (ارت):
رسانندگي جرم زمين را در صورتي كه پتانسيل الكتريكي در هر نقطه از زمين به صورت قراردادي برابر صفر در نظر گرفته شود، زمين (ارت) مي‌نامند.
2- سيستم اتصال به زمين (ارتينگ):
يك يا چند الكترود همراه با سيمهاي ارت را كه قابليت اتصال به ترمينال اصلي داشته باشند، سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) مي‌نامند.
3- الكترود ارت (زمين):
رسانا يا گروهي از رساناهاي متصل به هم است كه اتصال الكتريكي به زمين را فراهم مي‌كنند.
4- مقاومت الكترود ارت:
مقاومت بين ترمينال اصلي زمين و كره زمين است.
5- امپدانس حلقه اتصال به زمين:
امپدانس حلقه جريان اتصالي زمين است كه شروع و پايان آن نقطه اتصالي است و با نشان داده مي‌شود.
- حلقه اتصالي زمين در سيستمهاي مختلف به شرح ذيل است:
الف- سيستمهاي TN
نقطه شروع (محل اتصالي)، از بدنه دستگاه به ترتيب ارت، شينه ارت، شينه نول، نقطه ترانس، سيم‌پيچ ترانس، سيم فاز اتصالي و نقطه اتصال به بدنه.
ب- سيستمهاي TT و IT
نقطه شروع (محل اتصالي)، سيم اتصال به زمين، الكترود زمين، زمين، الكترود سيستم، شينه نول، نقطه صفر ترانس، سيم فاز اتصالي و نقطه اتصالي.
6- اتصالي:
حالتي از مدار است كه جريان در مسيري غيرعادي يا بدون اينكه پيش‌بيني شده باشد يا در نظر گرفته شود، جاري مي‌شود. اين جريان امكان دارد از نقص در عايق‌بندي يا از بستهاي به كار رفته بر روي عايق رساناها ناشي شود

7- جريان اتصال به زمين (جريان اتصال كوتاه):
اضافه جرياني است كه در نتيجه بروز اتصالي با امپدانسي قابل چشم‌پوشي بين هاديهايي با پتانسيلهاي مختلف در شرايط عادي كار برقرار شود.
8- جريان نشتي زمين:
جريان جاري به زمين يا رسانه‌هاي ديگري را كه مدار الكتريكي آنها به زمين راه دارد، جريان نشتي زمين مي‌نامند. در صورت استفاده از خازن در مدارها، امكان دارد جريان مذكور داراي مقداري جزء خازني هم باشد.
9- سيم اتصال به زمين (سيم ارت):
سيم حفاظتي را گويند كه ترمينال اصلي ارت تأسيسات را به الكترود ارت يا ساير قسمتهاي اتصال به زمين وصل مي‌كند.
10- سيم خنثي (نول):
سيمي متصل به نقطه خنثي در سيستم (صفر زمين) كه قادر است انرژي الكتريكي را انتقال دهد.
11- هادي حفاظتي (PE):
در بعضي از اقدامات حفاظتي براي تأمين ايمني در برابر برق گرفتگي لازم است با استفاده از هادي حفاظتي قسمتهاي زير به همديگر وصل شوند:
- بدنه‌هاي هادي؛
- قسمتهاي هادي بيگانه؛
- ترمينال اصلي زمين؛
- الكترود زمين؛
- نقطه صفر ترانس (نقطه خنثي)؛
12- سيم غلافدار فلزي به منظور زمين كردن:
يك نوع سيستم سيم‌كشي است كه در آن سرتاسر طول يك يا چند سيم عايق را توسط نوار يا غلاف فلزي پوشانده شده و مانند هادي PEN عمل مي‌كند.
13- سيم مشترك ارت- نول (PEN):
سيمي را كه به طور مشترك، هم كار سيم اتصال به زمين و هم كار سيم نول را انجام دهد، سيم PEN مي‌نامند.
14- قسمتهاي بي‌حفاظ (روباز) هادي:
قسمت بي‌حفاظ از تجهيزات را كه قابل لمس بوده و حامل برق نيست، اما امكان برقدار شدن در شرايط اتصالي را دارد، قسمت بي‌حفاظ هادي مي‌نامند.
15- ترمينال اصلي اتصال به زمين (ارتينگ):
ترمينال يا شينه‌اي را گويند كه براي اتصال به سيمهاي محافظ تهيه شده و سيمهاي هم پتانسيل كننده و سيمهاي اتصال به زمين (ارت)، يا هر وسيله‌اي كه به عنوان اتصال به زمين (ارتينگ) به كار مي‌رود، به آن وصل مي‌شوند.
16- قسمتهاي برقدار:
سيم يا قسمتهايي از رسانا را كه براي استفاده‌هاي معمولي برقدار شده‌اند، قسمتهاي برقدار مي‌نامند.
سيم نول نيز شامل اين قسمتهاست، اما طبق قرارداد، سيم PEN (سيم مشترك ارت- نول) به عنوان قسمت برقدار محسوب نمي‌شود.
17- پتانسيل زمين (ارت):
پتانسيل الكتريكي ايجاد شده نسبت به جرم موجود زمين يا نسبت به سطح زمين اطراف الكترود ارت را هنگامي كه جريان الكتريكي از الكترود به زمين جاري شود، پتانسيل زمين مي‌نامند.
18- كراديان پتانسيل (در يك نقطه از زمين):
اختلاف پتانسيل اندازه‌گيري شده بر واحد طول يك نقطه را در جهتي كه پتانسيل بيشترين مقدار را داشته باشد، گراديان پتانسيل مي‌نامند.
19- دستگاههاي سيار (قابل حمل):
دستگاههاي الكتريكي را مي‌نامند كه در حال حركت كار مي‌كنند يا اينكه مي‌توانند به آساني از محلي به محلي ديگر حركت داده شوند. در حالي كه به پست توزيع برق متصل هستند.
20- قسمتهايي كه به طور همزمان با هم قابل دسترسي هستند:
سيمها يا قسمتهاي رسانا كه به طور همزمان در موقعيتهاي مخصوصي قابل لمس هستند. اين قسمتها شامل بدنه‌هاي برقدار، قسمتهاي بدون حفاظ (روباز)، هاديهاي بيگانه، سيم ارت و الكترودهاي ارت هستند.
21- دستگاه پس‌ماند جريان (RCD):
دستگاه سوئيچينگ مكانيكي يا مجموعه‌اي از دستگاهها كه در شرايط مشخصي سبب بازنگه داشتن اتصالات در مواقعي مي‌شوند كه پس‌ماند جريان به مقدار معيني رسيده باشد.
22- هادي بيگانه:
قسمتي از رساناها را كه احتمال ايجاد پتانسيل، به ويژه پتانسيل ارت در آنها وجود دارد و قسمتهاي شكل يافته‌اي از تجهيزات الكتريكي نيستند، هادي بيگانه مي‌نامند.
23- وسايل قطع و وصل و كنترل (قبل يا بعد از تابلو)
تجهيزاتي است كه براي وصل يك مدار الكتريكي با هدف ذيل پيش‌بيني مي‌شود:
- حفاظت
- كنترل
- جدا كردن
- انجام عمليات قطع و وصل
24- تابلو(مجموعه‌اي از تجهيزات قطع و وصل و كنترل):
تركيبي است از فيوزها، لوازم قطع و وصل ورله‌هاي كنترل كه كليه اتصالات الكتريكي و مكانيكي بين آنها و نيز وسايل اندازه‌گيري مانند آمپرمتر يا ولتمتر را نيز شامل مي‌شود.
25- حصار:
حفاظي است كه از تماس مستقيم با ولتاژهاي خطرناك جلوگيري مي‌كند. مانند حصار ترانس پست برق فشار قوي.
26- باتري:
يك سيستم الكترو شيميايي است كه قادر به ذخيره انرژي الكتريكي دريافتي به صورت شيميايي است و آن را از طريق تبديل، بازپس مي‌دهد.
27- كانال كابل:
محفظه يا پوششي است كه بالاي زمين يا داخل آن قرار دارد و در بعضي موارد داراي تهويه است و ابعاد آن اجازه ورود افراد را به داخل آن نمي‌دهد، ولي امكان دسترسي به هاديها يا كابلها در تمامي طول آن امكان‌پذير است.
28- سيني كابل:
تكيه‌گاه پايه‌داري براي كابل است كه لبه‌هاي آن برگشته و بدون پوشش است و ممكن است داراي منافذ پرس شده باشد.
29- تونل كابل:
محفظه‌اي است به شكل راهرو و آدم‌رو، حامي سازه‌هاي نگهدار براي هاديها يا كابلها و مفصلها كه دسترسي آزاد براي افراد در تمام طول آن ممكن باشد.
30- مدار (برقي در يك تأسيسات):
مجموعه‌اي از تجهيزات الكتريكي كه از منبعي واحد تغذيه كنند و در برابر اضافه جريانها به كمك وسيله واحدي حفاظت شوند.
31- مدار توزيع (از يك تأسيسات):
مداري است كه يك تابلوي برق را تغذيه مي‌كند.
32- كليد خودكار:
وسيله مكانيكي قطع و وصل است كه قادر است در شرايط عادي مدار جريانها را قطع يا وصل كند و در شرايط غيرعادي مانند اتصال كوتاه، جرياني را به مدت كوتاه از خود عبور دهد يا قطع كند.
33- جريان طراحي (يك مدار):
شدت جريان است كه پيش‌بيني مي‌شود در حالت عادي از مدار عبور كند.
34- جريان مجاز حرارتي (يك هادي):
حداكثر شدت جريان است كه مي‌تواند به طور دايم و در شرايط معين از هادي عبور كند، بدون آنكه دماي دايمي آن از مقدار مشخص تجاوز كند.
35- اضافه جريان:
هر شدت جرياني كه از مقدار اسمي تجاوز كند. در مورد هاديها مقدار اسمي برابر جريان مجاز حرارتي است.
36- جريان اضافه بار (يك مدار):
اضافه جريان در مداري است كه خرابي الكتريكي ندارد.
37- شدت جريان عملياتي قراردادي (مربوط به يك وسيله حفاظتي):
شدت جريان معيني است كه سبب مي‌شود وسيله حفاظتي در مدت مشخصي كه به آن زمان قراردادي گويند، عمل كند.
38- تماس مستقيم:
تماس افراد يا احشام است با قسمتهاي برقدار، مانند تماس با سيم فاز يا تماس با سيم فاز و نول
39- تماس غيرمستقيم:
تماس افراد يا احشام با قسمتهاي معيوب الكتريكي مانند تماس با كليد يا پريز معيوب يا بدنه فلزي برقدار شده كه در حالت عادي برقرار نيستند.
40- ترمينال اصلي زمين (شينه ارت):
ترمينال يا شينه‌اي است كه براي وصل هاديهاي حفاظتي كه شامل هاديهاي همبندي براي هم ولتاژ كردن و هاديهاي مربوط به اتصال زمين عملياتي (در صورت وجود) به سيستم زمين است، پيش‌بيني مي‌شود.
41- تجهيزات الكتريكي:
شامل هر نوع مصالح و لوازم و وسايل و تجهيزاتي است كه در توليد، تبديل، انتقال، توزيع يا مصرف انرژي الكتريكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مانند ترانسفورماتورها، وسايل اندازه‌گيري، وسايل حفاظتي، تجهيزات سيستمهاي سيم‌كشي و وسايل مصرف‌كننده انرژي الكتريكي مانند لوازم خانگي و غيره.
42- تجهيزات مصرف‌كننده جريان:
تجهيزاتي است كه براي تبديل انرژي الكتريكي به نوعي انرژي ديگر در نظر گرفته مي‌شود. مانند لامپها، بخاريهاي برقي و دينامها.
43- فيوز:
وسيله‌اي است كه به نحو مخصوصي طراحي و تناسب يافته و در صورتي كه در يك مدار الكتريكي شدت جريان برق در مدت زمان معيني از مقدار كافي بيشتر شود از طريق ذوب يك يا چند المان، آن مدار را حفظ مي‌كند.
44- تاسيسات الكتريكي:
مجموعه‌اي از تجهيزات الكتريكي مرتبط با هم است كه هدف يا هدفهاي معيني را كه داراي مشخصات هماهنگ هستند تأمين مي‌كنند.
45- سرويس ورودي تأسيسات الكتريكي:
نقطه‌اي است كه در آن انرژي الكتريكي به ساختمان، كارگاه يا كارخانه تحويل مي‌شود.
46- عايق‌بندي:
عايق‌بندي به قسمتهاي برقدار اعمال مي‌شود تا در برابر برق گرفتگي ايمني ايجاد كند.
47- عايق‌بندي كابل:
مواد عايقي هستند كه در ساختار كابل به كار مي‌رود و كار اصلي آنها مقاومت در برابر ولتاژ است.
48- مفصل:
وسيله‌اي است براي اتصال بين دو كابل كه يك مدار مداوم را تشكيل مي‌دهد.
49- سپر (شيلدينك كابل):
لايه فلزي و زمين شده روي كابل است تا ميدان الكتريكي كابل را به داخل آن محدود يا كابل را در برابر تأثير عوامل الكتريكي خارج، حفاظت كند. (غلافهاي فلزي، زره‌ها و هاديهاي هم مركز زمين شده ممكن است به عنوان سپر نيز بكار روند.)
50- كليد قطع بار:
وسيله مكانيكي قطع و وصل است كه قادر به وصل، عبور دادن و قطع جريان برق مدار در شرايط عادي است. شرايط عادي ممكن است شامل وضعيتي با اضافه بارهاي مشخص باشد و همين‌طور براي مدتي مشخص جريانهايي را در شرايط غيرعادي مدار، مانند اتصال كوتاه تحمل كند.
51- ولتاژ تماس:
ولتاژي است كه به هنگام بروز خرابي در عايق‌بندي بين قسمتهايي از هاديها، بدنه‌هاي هادي، قسمتهاي هادي بيگانه و غيره كه به طور همزمان در دسترس هستند، ظاهر مي‌شود. (شكل 1).
52- ولتاژ تماس احتمالي:
حداكثر ولتاژ تماس است كه احتمال دارد در صورت بروز اتصال كوتاهي با امپدانس ناچيز، در تأسيسات الكتريكي ظاهر شود.
53- ولتاژ كام
ولتاژي است كه بر اثر بخورد هادي فاز با زمين ايجاد مي‌شود. اين برخورد ممكن است در اثر پارگي هاديهاي فاز برق فشار ضعيف يا فشار قوي بوجود آمده و يا اينكه در اثر از بين رفتن عايقبندي سيم‌ها يا كابلهاي برقدار و نشت جريان برق به زمين حادث مي‌شود (شكل 1).
54- اضافه ولتاژ صاعقه:
اضافه ولتاژ گذرايي در نقطه‌اي از سيستم است كه به علت اصابت صاعقه‌اي با مشخصات معين ظاهر مي‌شود.
55- سيستم سيم‌كشي:
مجموعه‌اي است متشكل از كابل و سيم يا كابلها و سيمها و يا شينه‌كشي و همچنين قسمتهايي كه آنها را نگهداري مي‌كند (لوله‌هاي پوليكاي توي كار، روي كار، داكت‌ها، سيني‌ها و كانالها).

 

 

 

 


مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ تیر ۱۴۰۰               تعداد بازدید : 265
پنل ویژه نمایندگی V2ray  ویژه کافینت و موبایل فروشی

پنل ویژه نمایندگی V2ray ویژه کافینت و موبایل فروشی

پنل ویژه نمایندگی وی پی ان پنل کاملا فارسی و اختصاصی می‌باشد. امکان تهیه و استفاده از پروتکل های V2ray Open SSTP L2TP در این پنل به صورت همزمان وجود دارد. پشتیبانی از انواع اپراتورها ایرانسل/رایتل/همراه اول لینک اشتراک های پنل اختصاصی به صورت مولتی سرور با سرور های تانل ... ...

کتاب صوتی اثر مرکب نوشته دارن هاردی

کتاب صوتی اثر مرکب نوشته دارن هاردی

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کتاب‌های مرتبط                                          فیلم ذهن تغییر یافته                   نکته های ... ...

بروکر پاکت آپشن

بروکر پاکت آپشن

با POCKET OPTION یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید یک پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد برای همه هر معامله‌گری می‌خواهد تا در بهترین شرایط سود ببرد و نمی‌خواهد نگران امنیت وجوه شخصی خود باشد. اولین کار واضحی که یک معامله‌گر مبتدی انجام می‌دهد بررسی سایت‌های مختلف معامله آنلاین ... ...

دریافت فایل : بروکر پاکت آپشن
دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز

دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز

دانلود کتاب صوتی راز موفقیت اثر آنتونی رابینز معرفی کتاب صوتی راز موفقیت در کتاب صوتی راز موفقیت نوشته آنتونی رابینز، به شما راه حل‌هایی پیشنهاد می‌شود تا بتوانید آنچه را که دوست دارید، بدست آورید، ضمن اینکه آنچه را که دارید حفظ کنید. این کتاب راهنمایی عملی برای ... ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما