سایت http://30book.4kia.ir سایت دانلود کتاب ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق ,دانلود گزارش کاراموزی ,دانلود طرح توجیهی ,دانلود پروژه ,دانلود پاورپوینت ,دانلود جزوه وغیره

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 926
  • بازدید دیروز : 2426
  • بازدید کل : 1489636

دانلود پاورپوینت کاربرد GIS در تهيه نقشه های ژئومورفولوژی


دانلود پاورپوینت کاربرد GIS در تهيه نقشه های ژئومورفولوژی با فرمت ppt ودر 134 اسلاید قابل ویرایش

 

قسمتی از متن پاورپوینت

الف) نقشه ژئومورفولوژی
نقشه: نقشه عبارت است از ترسيم تصاوير قسمتی از سطح زمين يا تمامی سطح زمين با مقياس معين بر روی يک صفحه صاف و افقی. (مهدی نژاد)
نقشه ژئومورفولوژی: نقشه های ژئومورفولوژی ، اشکال مختلف سطح کره زمين و فرايندهای تشکيل دهنده آنها يعنی محصول عملکرد نيروهای ژئوديناميک درونی و بيرونی را بر روی اين سطح نشان می دهند. به عبارت ديگر نقشه های ژئومورفولوژی عملکرد برايند نيروهای ژئوديناميک درونی و بيرونی بر روی پوسته کره زمين را که همان کره ناهمواريها (Reliefsphare) می باشد , نمايش می دهد.نقشه های ژئومورفولوژی , مورفوگرافی و مورفولوژی اشکال سطح زمين و بويژه مورفوژنز و مورفوديناميک حاکم بر آن اشکال را گويا می کند.(ثروتی)

تاريخچه نقشه های ژئومورفولوژی

تهيه نقشه های ژئومورفولوژی به مفهوم امروزی در دهه 1950 بوسيله هلنديها آغاز شد و هدف آنها بيشتر برای برنامه ريزی های اقتصادی بود. انستيتوی بين المللی مطالعات علوم زمين (I.T.C) نقشه های ژئومورفولوژی را بصورت جدی در برنامه آمايشی سوماترا ، جنوب استراليا ، شمال اسپانيا و همچنين در مطالعات آبياری جلگه ايندوس هند بکار گرفت. آنان موفق در بکارگيری اين نقشه ها در تعيين حد مطلوب رشد و توسعه شهرها ، برنامه ريزی شبکه های ارتباطی و ارزيابی اراضی در ارتباط با مسئله طغيان رودخانه ها و مخاطرات ارضی شدند.

در حال حاضر نقشه های ژئومورفولوژی به عنوان روشی در ارزيابی منابع طبيعی از سوی يونسکو پذيرفته شده و مورد بهره برداری قرار می گيرد. (Franzle , 1966) .

موضوع نقشه های ژئومورفولوژی دربرنامه توسعه مناطق و نواحی بر حسب ماهيت و نوع طرحها و پروژه های اجرائی تعيين می شود و بديهی است که بر اين مبنا نوع اطلاعات مورد نياز متفاوت خواهد بود

اولين نقشه ژئومورفولوژی ايران

 

برای نخستين بار نقشه ژئومورفولوژی ايران با مقياس 000/500/1:2 در دانشگاه توبينگن آلمان بوسيله آقای دکتر ثروتی و با همکاری پروفسور بوشه و پروفسور گرونرت تهيه و منتشر گرديد. اين نقشه با استفاده از نقشه های توپوگرافی ، زمين شناسی ، عکس های هوايی و تصاوير ماهواره ای ، مقالات و کتب محدود درباره ژئومورفولوژی ايران و تا حدودی مطالعات روی زمين تهيه شد . ترجمه فارسی آن توسط سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح در سال 1370به چاپ رسيد. از آنجا که مقياس اين نقشه بسيار کوچک است بنابراين اطلاعات آن کلی و عمومی است و بيشتر بر روی داده های زمين شناسی ، ساختمانی و توپوگرافی تأکيد شده است. اين نقشه مجدداً در سال 71-1370 مورد بازنگری قرار گرفته و با استفاده از عکسهای هوايی 1:55000 و نيز تصاوير ماهواره ای کوچک مقياس ، اصلاح و تکميل شد.

در اين نقشه اشکال و عوارضی به شرح زير مشخص شده اند:

الف) اشکال مربوط به سطح هموار شامل سطوح دشتی و موقعيت ارتفاعی آنها از قبيل پديمنت ، مخروط افکنه ها ، گلاسی ، سطوح ميان کوهی و بستر دره های عريض و بستر دره های عريض نمايش داده شده اند.

(1موقعيت ارتفاعی سطوح دشتی

(2مناطقی که اغلب فعاليت مخروط افکنه ای دارند.

(3سطوح فرسايشی در رسوبات جابجا شده (بوسيله فعاليت تکتونيکی)-ميو-پليوسن کوير بزرگ

(4ناهمواريهای ناشی از فرسايش بادی- آبی در کوير لوت ، جهت ياردانگ ها

(5منطقه تپه های ماسه ای ، بعضاً دارای جهت

(6سطوح نمکی-رسی کويرها و سطوح سولنچانک سواحل درياچه ها

(7پوسته نمکی کويرها

(8جلگه ساحلی ، بعضاً مردابی و باطلاقی ، در سواحل جنوبی به طور محلی توأم با درخت حرا

(9منطقه تحت تأثير جزر و مد که در جلوی ساحل هموار واقع شده است ( سواحل جنوبی)

ب) اشکال مربوط به مناطق کوهستانی و تپه ماهوری

(1تپه ماهورها ، فلاتهای بريده شده و بدلندها تا ارتفاع تقريباً 500 متر مشرف به اطراف

(2منطقه تپه های لسی

(3کوههای کم ارتفاع يا کوههای منفرد تا ارتفاع 500 متر مشرف به دشتهای اطراف خود

(4مناطق کوهستانی با ارتفاع بيش از 500 متر ، مشرف به دشتهای اطراف

(5عوارض طاقديسی جنوب سلسله جبال زاگرس

(6خط الرأس مناطق کوهستانی با ارتفاع کمتر و بيشتر از 3000 متر

(7آتشفشانی از نوع استراتو

(8کالدرا

(9مخروطهای آتشفشانی کوچک و کراترها

(10گنبد نمکی، بعضاً توأم با يخچال نمکی

(11فرم فروريخته بر روی گنبد نمکی که تحت تأثير انحلال قرار گرفته

ج) ساير اشکال

(1ساحل هموار، پلاژ

(2ساحل ناهموار ، فالز

(3پرتگاه با شيب تند

(4تراسهای وسيع رودخانه ای و دريايی

(5مناطق تحت تأثير يخبندان زمان حاضر و پليستوسن ، حد برفی زمان حاضر تقريباً 4000 متر

(6يخبندان تأييد شده ( در پليوستوسن) در ارتفاعات بيش از 4000 متر ، آثار زبانه های يخی ( مورن) تا ارتفاع 2000 متری بالاتر از سطح دريا مشاهده شده است.

(7سنگهای کربناتی با پديده های مختلف کارستی

(8دره های v شکل و يا از نوع کانيون

(9گسل کوير بزرگ ( درونه)

(10روراندگی زاگرس

عوارض ديگر

رودخانه های دائمی، رودخانه های فصلی يا موقتی، دلتا ، خط تقسيم آب اصلی، درياچه با آب شور، درياچه دارای آب شيرين ، سد، نقاط ارتفاعی برای مناطق کوهستانی- تپه ای ، دره ها و سطوح هموار، جاده، خيابان، محل مسکونی ، شهرها بدون تقسيم بندی و مرز بين المللی

اصول فرم شناسی در ژئومورفولوژی

در شکل شناسی آشنايی با نقطه ،سطح و خط ، اساس کار شناسايی فرمهاست. اين سه عنصر اصلی در بيان فرم اراضی نقش مهمی را ايفا می کنند.

الف) سطوح: در ژئومورفولوژی اشکال چيزی جز ترکيبی از سطوح نيست

  • سطوح مستوی: دشتها
  • سطوح محدب: در نقشه های ژئومورفولوژی همه عوارض و ناهمواريهايی که بالاتر از سطح محلی قرار می گيرند در زمره سطوح محدب محسوب می شوند مثل مخروط افکنه ها
  • سطوح مقعر: تقعر سطوح که بيشتر ناشی از فرايند فرسايش ورقه ای آب است که از پديده های عام در مناطق خشک است. مثل گلاسی ها

ب) خطوط: مهمترين مصاديق خطوط در ژئومورفولوژی ، آبراهه ها ، رودخانه ها و گسل ها هستند.

ج) نقاط: قلل ، ماميونهای آتشفشانی ، حفره های آهکی و … از مصاديق فرمهای نقطه ای در ژئومورفولوژی هستند.

اصول تحليل فرم و فرايند در ژئومورفولوژی

در تحليل فرم و فرايند يک منطقه به اتکای ابزار سه گانه ، يعنی نقشه های توپوگرافی، عکسهای هوايی و برجسته بينی و پردازش تصاوير ماهواره ای می توان داده های مورد نياز و ارکان نمادين در نقشه های ژئومورفولوژی را تشخيص داد و موقعيت آنها را تعيين کرد. آشنايی با اين سه روش و ابزار برای يک ژئومورفولوژيست که قصد تهيه تأليف و تهيه نقشه ژئومورفولوژی را دارد ضروری و اجتناب ناپذير است.

عناصر تشخيصی در تحليل فرم و فرايند در نقشه های توپوگرافی

نقشه های توپوگرافی مبنای تحليل سه رکن از ارکان نمادين در نقشه های ژئومورفولوژی يعنی فرمهای اراضی ، فرآيند و جنس مواد مادری قرار می گيرد. چهار عنصر عمده که به اتکای آنها می توان به تشخيص موارد ذکر شده مبادرت ورزيد و داده های مورد نياز نقشه های ژئومورفولوژی را فراهم کرد

عبارتند از:

-فرم خطوط منحنی ميزان

– آرايش قلل (شاخص های نقطه ای)

– فرم شبکه آبراهه ای و گسل ها (شاخص های خطی)

– نقاط ارتفاعی منفرد ( شاخص های نقطه ای)

 


مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰               تعداد بازدید : 184
كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش فالوور پیج اینستاگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل بخوانید به راحتی فالوور های ...

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

سلام دوست عزیز: فرقی نمیکند که شما صاحب یک بیزینس باشید یا یک پیج شخصی داشته باشید ویا حتی کارمند یا کارگر باشید همه چیز به سرعت در حال پیشروی به سمت دنیای دیجیتال مارکتینگ و شبکه های مجازی است و چیزی که باعث پیشرفت شما در کار میشود داشتن اطلاعات درست و به روز است. پدر و ...

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

بسم الله الرحمن الرحیم الکی امیدوار نباشید ، با این شرایط اقتصادی هیچوقت ثروتمند نمی شوید!! مگر اینکه هوشمندانه کار کنید سلام و عرض ادب دوستان در اینجا قصد داریم تا پکیجی را خدمت شما معرفی کنیم ، که در 13 سرفصل اموزشی ، صفر تا صد کسب درامد از اینترنت در فضای مجازی و ...

آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان

آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان

**کسب درآمددرمنزل از اینترنت روزانه 300/000 هزارتومان تضمینی و تست شده** *بسم الله الرحمن الرحیم* *نکته بسیار مهم* لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به ...

کتاب چرا بازاریابی شبکه ای؟

کتاب چرا بازاریابی شبکه ای؟

کتاب چرا بازاریابی شبکه‌ای؟ چطور یک زندگی بهتر با ریسک کمتر داشته باشیم نوشته‌ی کیت شرایتر،با ارائه‌ی روش‌های سودمند به شما می‌آموزد که بازاریابی شبکه‌ای تنها حرفه‌ی موجود در جهان نیست، اما با به کارگیری آن علاوه بر آزادی مالی، وقت و زمان لذت بردن از آن را هم ...

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور همین الان با این پکیج برنامه اندروید پنل فروش ممبر و فالوور خود را تنها با یک موبایل و اینترنت بسازید و روزانه ممبر و فالوور بفروشید و درآمد باور نکردنی کسب کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل ...

دانلود کتاب صوتی آدم های سمی

دانلود کتاب صوتی آدم های سمی

عنوان کتاب: آدم های سمی نویسنده: لیلیان گلاس مترجم: مينا فتحی، نهضت صالحيان گوینده: ملیحه عجم فرمت فایل ها: mp3 تعداد فایل ها: 29 حجم کل فایل ها: 252 مگابایت مدت زمان پخش: 14 ساعت و 12 دقیقه زبان: فارسی توضیحات: محتوای این کتاب در دو بخش کلی دسته‌بندی شده ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

دانلود پاورپوینت HSE PLAN

دانلود پاورپوینت HSE PLAN

عنوان: HSE PLAN فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 33 زبان: فارسی دسته بندی: بهداشت محیط چکیده: طرح ایمنی، بهداشت و محيط زیست HSE PLAN مستندی است که کليه پيمانکاران موظف اند در زماان برگازاری مناقصه و یا پس از عقد قرارداد به عنوان بخشی از مستندات فنی خود به کارفرما ارائه ...

مجموعه سوالات چهار گزینه ای و تشریحی اطلاعات

مجموعه سوالات چهار گزینه ای و تشریحی اطلاعات

این مجموعه سوالات شامل سوالات اطلاعات عمومی و سیاسی آزمون های مختلف استخدامی اعم از وزارت نیرو ، وزارت نفت ، آموزش و پرورش ، آزمون های استخدامی بانک های مختلف ، پرستاری ، امور مالیاتی ، دستگاه های اجرایی و سایر آزمون های استخدامی می باشد. پوشه سوالات اطلاعات عمومی و ...

کسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کار

کسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کار

(بسم‌الله الرحمن الرحیم) سلام به دوستان عزیز و همراهان همیشگی ما خوش آمدید. اومیدوارم در این شرایط بد هیچ کس دغدغه مالی نداشته باشد.. کسب درآمد اینترنتی طی چندین سال تا به امروز رشد بسیار زیادی داشته است. کسب درآمد بدون خارج شدن از منزل می‌شود به راحتی به درآمد ...

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال و گروه روزانه تا 10 کا کاملا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش ممبر کانال و گروه تلگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را بطور کامل ...

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در تلگرام + ارسال پیام تبلیغاتی همراه با آموزش ویدیویی آموزش انتقال اعضای یک گروه به گروه دیگر در تلگرام نرم افزار ارسال پیام تبلیغاتی به تمام اعضای گروه تلگرام به همراه آموزش تصویری از نحوه کار با نرم افزار شاپ موریس نرم افزار ...

فیلتر فشردگی باند بولینگر برای سایت tsetmc

تحلیلگران حرفه ای ھنگامیکه ایجاد یک فشردگی و تراکم را بر روی باند بولینگر مشاھده میکنند خوشحال میشوند! زیرا تجربه نشان میدھد که معمولا فشردگی و تنگ شدن باندبولینگر درنھایت منجر به آغاز حرکت بزرگ و قدرتمندی خواھد شد که میتواند سودآوری خوبی را برای معامله گران به ارمغان ...

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

پیشنهاد ویژه سایت Persian Market - دکتر شهرام اسلامی روانشناس خانواده یکی از نخبه های ایران که ماهانه سمینارهای زیادی در همه جای ایران برگذار میکنن ما سعی کردیم بهترین سخنرانی هایدکتر شهرام اسلامی در این پکیج به صورت فایل های صوتی برای شما فراهم کنیم*موضوعات این پکیج ...

کسب درآمد در 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید حدود سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. این شغل بیرون خانه و کاره شما ارایه خدمات ...

ممبر پلاس برلیان

ممبر پلاس برلیان

امکانات: +افزایش ممبر فیک + افزایش بازدید +افزودن عضو به کانال,گروه,ربات +افزودن همزمان به ده کانال موارد لازم جهت استفاده: تی دیتا ======================== ==================== =============== ======== ==== == = ...

دریافت فایل : ممبر پلاس برلیان
اکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارز

اکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارز

این اکسل شیت ها مختلفی دارد (اگر ارز مورد نظر تون در شیت ها نبود، براحتی میتونید از یکی از شیت ها کپی تهیه کنید و اونو ادیت کنید -که فرمول نویسی ها هم توش بمونه-) و تماما توسط خودم درست شده. سطر اول اطلاعاتِ هر جدوا رو نگهداشتم که فرمول ها حفظ بشه. پس از وارد کردن اطلاعات خرید تون ...

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب حاضر یکی از بهترین کتابهای عصر حاضر است که توسط استاد غیاث الدین الجزایری تالیف شده است، اگر اهل کتاب مطالعه هستید پیشنهاد می کنم مطالعه کنید. این کتاب داری یک جلد می باشد نام کتاب: اسرار خوراکیها نویسنده: دکتر غیاث الدین جزایرى تعداد جلد: 1 تعداد صفحات: 348 فرمت کتاب: PDF ...

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

روشی برای فالوور و لایک اینستاگرام براتون گذاشتیم، که با قیمت ناچیزی میتونید جلوی دوستاتون کلاس بزارین :) توجه : این برنامه مصارف دیگری هم دارد که خودتان با آن آشنا خواهید شد. تذکر مهم : تمامی سوالات و مشکلات شما در تلگرام و با آیدی کارشناس پشتیبانی یعنی ...

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید خیلی ها وبلاگ دارند ولی نمی توانند از آن کسب درآمد نمایند. وبلاگ شما شاید صد نفر بازدید کننده در روز داشته باشد و یا بیشتر و یا کمتر ... ...

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان آیا می خواهید کنترل دقیق بر روی تعداد ساعت دقیق کاری تمام کارمندانتان داشته باشید ، یک جدول طراحی شده با نرم افزار اکسل -پی دی اف و عکس برای شما آماده کرده ایم که بوسیله آن می توانید ساعت ورود و خروج روزانه کارمندانتان را ثبت ...

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

این فایل همراه دو ماژول تبدیل عدد به حروف و تبدیل تاریخ شمسی به حروف است . برای کار با این فایل با مراحل زیر رو انجام دهید. 1.بعد از باز کردن فایل (اجرای برنامه) کلید alt+f11 تا به قسمت کد نویسی آن بروید 2.بعدا طبق عکس زیر در قسمت مشخص شده کلید راست رو زده و گزینه آیمپورت فایل رو ...

ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶

ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶

به نام خداوند بزرگ و روزی دهنده با سلام چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵‌.۶ میلیون دلار تبدیل کنیم برای پاسخ به این سوال خواندن این کتاب را بسیار توصیه میکنم موفق و سلامت و ثروتمند باشید ...

فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایران

فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایران

با وجود این فیلتر دیدن جمله ی ((هنوز تو ضررم)) در شبکه های اجتماعی و گروههای بورسی جای تعجب دارد!!!فیلتر نوسانگیری اولین بار در ایران ...

نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و

نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و

این بسته پیشنهادی که توسط سایت حسام جمع آوری شده شامل: 230نمونه سوال تستی باجواب نام محصول:نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات تعداد مجموع سوالات: 230نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات می ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما