فهرست مطالب

تعاریف

انواع

تب و تشنج

پرستار پس از حمله

صرع

تظاهرات بالینی در صرع

داروها و تشنج

اقدامات اورژانسی

ABC

عوارض جانبی دارو ها

مراقبت پرستاری در صرع

صرع پایدار

شرح حال

قسمتی از متن پاورپوینت

تعاریف

تشنج(seizure):
حالتی ناشی از فعالیت فراوان غیر طبیعی حسی،حرکتی،خودکارویاروانی است .که از تخلیه ناگهانی وبیش از حد بار الکتریکی نرون‌های مغز ناشی می شود.

اپی لپسی(Epilepsy):
تکرار تشنج بدون علت زمینه‌ای

انواع

ژنرالیزه(Generalized):
درگیری هر 2 نیمکره،هوشیاری مختل است
انواع:
تونیک کلونیک
میوکلونیک(صرع دو طرفه گسترده)
ابسنس(Absence)(صرع کوچک)
شایعترین شکل تونیک کلونیک

پارشیال(Partial) یا فوکال:
درگیری یک نیمکره،هوشیاری سالم است
انواع:
ساده(Simple) که بدون تغییر هوشیاری است.
پیچیده(Complex) که همراه با تغییر هوشیاری است.
ژنرالیزه ثانویه
شایعترین شکل آن نوع تغییر یابنده به ژنرالیزه ثانویه

تب و تشنج

تشنج ناشی از تب(Febrile seizure) در محدوده سنی 6 ماه تا 5 سال بروز میکند.
20 تا 30 درصد کودکان مبتلا به اولین حمله، حمله دیگری را تجربه میکنند.
در کودکان زیر 6 ماه لازم است که پاتولوژی زمینه‌ای به دقت بررسی شود.
باید مابین تشنج ناشی از تب، و تب و تشنج تفریق قائل شد.

علل تشنج

بیماری مغزی عروقی
تب
افزایش فشار خون
هیپوکسمی
عفونتهای سیستم اعصاب مرکزی
وضعیتهای توکسیک و متابولیک(نارسایی کلیه-الکترولیتها)
تومورهای مغزی
قطع دارو و الکل
آلرژیها

مداخلات پرستاری حین تشنج

مسئولیت اصلی پرستار مشاهده –گزارش توالی و ترتیب نشانه ها
تحریکهای بویایی –شنوایی-بینایی-لامسه ای –اختلالات روانی –خواب-هیپر ونتیلاسیون (مرحله اوراAura )
ناحیه شروع تشنج -نواحی درگیر تشنج
اندازه مردمک(چرخیدن سر و چشمها )
انجام مکرر بلع – بی اختیاری ادرار و مدفوع
طول مدت تشنج – عدم هوشیاری -عدم تکلم پس از حمله
حمایت جسمی و روحی در حین تشنج