سایت http://30book.4kia.ir سایت دانلود کتاب ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق ,دانلود گزارش کاراموزی ,دانلود طرح توجیهی ,دانلود پروژه ,دانلود پاورپوینت ,دانلود جزوه وغیره

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 201
  • بازدید دیروز : 1012
  • بازدید کل : 1148545

دانلود پاورپوینت آئين‌نامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ)


دانلود پاورپوینت آئين‌نامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) با فرمت pptودر 55 اسلاید قابل ویرایش

فهرست مطالب
فصل اول- تعاريف
فصل دوم- مفاهيم بنيادين سيستم اتصال به زمين
فصل سوم- سيستمهاي اتصال به زمين
فصل چهارم- انواع الكترودهاي مورد استفاده در سيستم اتصال به زمين
فصل پنجم- مقاومت ويژه خاك و محل نصب الكترودها
فصل ششم- الكترودهاي متفرقه
فصل هفتم- همبندي سيستم
فصل هشتم- انتخاب و نصب هادي زمين
فصل نهم- اندازه‌گيري مقاومت الكتريكي الكترود زمين
فصل دهم- اتصال به زمين تجهيزات توليد برق
فصل يازدهم- اتصال به زمين خطوط هوايي
فصل دوازدهم- اتصال به زمين روشنايي و تجهيزات الكتريكي مستقر در خيابانها
فصل سيزدهم- اتصال به زمين داربستهاي موقت و سازه‌هاي فلزي
فصل چهاردهم- اتصال به زمين كاروانهاي مسافرتي و توقفگاه آنها
فصل پانزدهم- اتصال به زمين بندرگاه كشتيهاي كوچك و قايقها

قسمتی از متن پاورپوینت
فصل اول - تعاريف

اين فصل به تعريف اصطلاحها و كلمه‌هاي بكار رفته در آئين‌نامه مي‌پردازد.
1- زمين (ارت):
رسانندگي جرم زمين را در صورتي كه پتانسيل الكتريكي در هر نقطه از زمين به صورت قراردادي برابر صفر در نظر گرفته شود، زمين (ارت) مي‌نامند.
2- سيستم اتصال به زمين (ارتينگ):
يك يا چند الكترود همراه با سيمهاي ارت را كه قابليت اتصال به ترمينال اصلي داشته باشند، سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) مي‌نامند.
3- الكترود ارت (زمين):
رسانا يا گروهي از رساناهاي متصل به هم است كه اتصال الكتريكي به زمين را فراهم مي‌كنند.
4- مقاومت الكترود ارت:
مقاومت بين ترمينال اصلي زمين و كره زمين است.
5- امپدانس حلقه اتصال به زمين:
امپدانس حلقه جريان اتصالي زمين است كه شروع و پايان آن نقطه اتصالي است و با نشان داده مي‌شود.
- حلقه اتصالي زمين در سيستمهاي مختلف به شرح ذيل است:
الف- سيستمهاي TN
نقطه شروع (محل اتصالي)، از بدنه دستگاه به ترتيب ارت، شينه ارت، شينه نول، نقطه ترانس، سيم‌پيچ ترانس، سيم فاز اتصالي و نقطه اتصال به بدنه.
ب- سيستمهاي TT و IT
نقطه شروع (محل اتصالي)، سيم اتصال به زمين، الكترود زمين، زمين، الكترود سيستم، شينه نول، نقطه صفر ترانس، سيم فاز اتصالي و نقطه اتصالي.
6- اتصالي:
حالتي از مدار است كه جريان در مسيري غيرعادي يا بدون اينكه پيش‌بيني شده باشد يا در نظر گرفته شود، جاري مي‌شود. اين جريان امكان دارد از نقص در عايق‌بندي يا از بستهاي به كار رفته بر روي عايق رساناها ناشي شود

7- جريان اتصال به زمين (جريان اتصال كوتاه):
اضافه جرياني است كه در نتيجه بروز اتصالي با امپدانسي قابل چشم‌پوشي بين هاديهايي با پتانسيلهاي مختلف در شرايط عادي كار برقرار شود.
8- جريان نشتي زمين:
جريان جاري به زمين يا رسانه‌هاي ديگري را كه مدار الكتريكي آنها به زمين راه دارد، جريان نشتي زمين مي‌نامند. در صورت استفاده از خازن در مدارها، امكان دارد جريان مذكور داراي مقداري جزء خازني هم باشد.
9- سيم اتصال به زمين (سيم ارت):
سيم حفاظتي را گويند كه ترمينال اصلي ارت تأسيسات را به الكترود ارت يا ساير قسمتهاي اتصال به زمين وصل مي‌كند.
10- سيم خنثي (نول):
سيمي متصل به نقطه خنثي در سيستم (صفر زمين) كه قادر است انرژي الكتريكي را انتقال دهد.
11- هادي حفاظتي (PE):
در بعضي از اقدامات حفاظتي براي تأمين ايمني در برابر برق گرفتگي لازم است با استفاده از هادي حفاظتي قسمتهاي زير به همديگر وصل شوند:
- بدنه‌هاي هادي؛
- قسمتهاي هادي بيگانه؛
- ترمينال اصلي زمين؛
- الكترود زمين؛
- نقطه صفر ترانس (نقطه خنثي)؛
12- سيم غلافدار فلزي به منظور زمين كردن:
يك نوع سيستم سيم‌كشي است كه در آن سرتاسر طول يك يا چند سيم عايق را توسط نوار يا غلاف فلزي پوشانده شده و مانند هادي PEN عمل مي‌كند.
13- سيم مشترك ارت- نول (PEN):
سيمي را كه به طور مشترك، هم كار سيم اتصال به زمين و هم كار سيم نول را انجام دهد، سيم PEN مي‌نامند.
14- قسمتهاي بي‌حفاظ (روباز) هادي:
قسمت بي‌حفاظ از تجهيزات را كه قابل لمس بوده و حامل برق نيست، اما امكان برقدار شدن در شرايط اتصالي را دارد، قسمت بي‌حفاظ هادي مي‌نامند.
15- ترمينال اصلي اتصال به زمين (ارتينگ):
ترمينال يا شينه‌اي را گويند كه براي اتصال به سيمهاي محافظ تهيه شده و سيمهاي هم پتانسيل كننده و سيمهاي اتصال به زمين (ارت)، يا هر وسيله‌اي كه به عنوان اتصال به زمين (ارتينگ) به كار مي‌رود، به آن وصل مي‌شوند.
16- قسمتهاي برقدار:
سيم يا قسمتهايي از رسانا را كه براي استفاده‌هاي معمولي برقدار شده‌اند، قسمتهاي برقدار مي‌نامند.
سيم نول نيز شامل اين قسمتهاست، اما طبق قرارداد، سيم PEN (سيم مشترك ارت- نول) به عنوان قسمت برقدار محسوب نمي‌شود.
17- پتانسيل زمين (ارت):
پتانسيل الكتريكي ايجاد شده نسبت به جرم موجود زمين يا نسبت به سطح زمين اطراف الكترود ارت را هنگامي كه جريان الكتريكي از الكترود به زمين جاري شود، پتانسيل زمين مي‌نامند.
18- كراديان پتانسيل (در يك نقطه از زمين):
اختلاف پتانسيل اندازه‌گيري شده بر واحد طول يك نقطه را در جهتي كه پتانسيل بيشترين مقدار را داشته باشد، گراديان پتانسيل مي‌نامند.
19- دستگاههاي سيار (قابل حمل):
دستگاههاي الكتريكي را مي‌نامند كه در حال حركت كار مي‌كنند يا اينكه مي‌توانند به آساني از محلي به محلي ديگر حركت داده شوند. در حالي كه به پست توزيع برق متصل هستند.
20- قسمتهايي كه به طور همزمان با هم قابل دسترسي هستند:
سيمها يا قسمتهاي رسانا كه به طور همزمان در موقعيتهاي مخصوصي قابل لمس هستند. اين قسمتها شامل بدنه‌هاي برقدار، قسمتهاي بدون حفاظ (روباز)، هاديهاي بيگانه، سيم ارت و الكترودهاي ارت هستند.
21- دستگاه پس‌ماند جريان (RCD):
دستگاه سوئيچينگ مكانيكي يا مجموعه‌اي از دستگاهها كه در شرايط مشخصي سبب بازنگه داشتن اتصالات در مواقعي مي‌شوند كه پس‌ماند جريان به مقدار معيني رسيده باشد.
22- هادي بيگانه:
قسمتي از رساناها را كه احتمال ايجاد پتانسيل، به ويژه پتانسيل ارت در آنها وجود دارد و قسمتهاي شكل يافته‌اي از تجهيزات الكتريكي نيستند، هادي بيگانه مي‌نامند.
23- وسايل قطع و وصل و كنترل (قبل يا بعد از تابلو)
تجهيزاتي است كه براي وصل يك مدار الكتريكي با هدف ذيل پيش‌بيني مي‌شود:
- حفاظت
- كنترل
- جدا كردن
- انجام عمليات قطع و وصل
24- تابلو(مجموعه‌اي از تجهيزات قطع و وصل و كنترل):
تركيبي است از فيوزها، لوازم قطع و وصل ورله‌هاي كنترل كه كليه اتصالات الكتريكي و مكانيكي بين آنها و نيز وسايل اندازه‌گيري مانند آمپرمتر يا ولتمتر را نيز شامل مي‌شود.
25- حصار:
حفاظي است كه از تماس مستقيم با ولتاژهاي خطرناك جلوگيري مي‌كند. مانند حصار ترانس پست برق فشار قوي.
26- باتري:
يك سيستم الكترو شيميايي است كه قادر به ذخيره انرژي الكتريكي دريافتي به صورت شيميايي است و آن را از طريق تبديل، بازپس مي‌دهد.
27- كانال كابل:
محفظه يا پوششي است كه بالاي زمين يا داخل آن قرار دارد و در بعضي موارد داراي تهويه است و ابعاد آن اجازه ورود افراد را به داخل آن نمي‌دهد، ولي امكان دسترسي به هاديها يا كابلها در تمامي طول آن امكان‌پذير است.
28- سيني كابل:
تكيه‌گاه پايه‌داري براي كابل است كه لبه‌هاي آن برگشته و بدون پوشش است و ممكن است داراي منافذ پرس شده باشد.
29- تونل كابل:
محفظه‌اي است به شكل راهرو و آدم‌رو، حامي سازه‌هاي نگهدار براي هاديها يا كابلها و مفصلها كه دسترسي آزاد براي افراد در تمام طول آن ممكن باشد.
30- مدار (برقي در يك تأسيسات):
مجموعه‌اي از تجهيزات الكتريكي كه از منبعي واحد تغذيه كنند و در برابر اضافه جريانها به كمك وسيله واحدي حفاظت شوند.
31- مدار توزيع (از يك تأسيسات):
مداري است كه يك تابلوي برق را تغذيه مي‌كند.
32- كليد خودكار:
وسيله مكانيكي قطع و وصل است كه قادر است در شرايط عادي مدار جريانها را قطع يا وصل كند و در شرايط غيرعادي مانند اتصال كوتاه، جرياني را به مدت كوتاه از خود عبور دهد يا قطع كند.
33- جريان طراحي (يك مدار):
شدت جريان است كه پيش‌بيني مي‌شود در حالت عادي از مدار عبور كند.
34- جريان مجاز حرارتي (يك هادي):
حداكثر شدت جريان است كه مي‌تواند به طور دايم و در شرايط معين از هادي عبور كند، بدون آنكه دماي دايمي آن از مقدار مشخص تجاوز كند.
35- اضافه جريان:
هر شدت جرياني كه از مقدار اسمي تجاوز كند. در مورد هاديها مقدار اسمي برابر جريان مجاز حرارتي است.
36- جريان اضافه بار (يك مدار):
اضافه جريان در مداري است كه خرابي الكتريكي ندارد.
37- شدت جريان عملياتي قراردادي (مربوط به يك وسيله حفاظتي):
شدت جريان معيني است كه سبب مي‌شود وسيله حفاظتي در مدت مشخصي كه به آن زمان قراردادي گويند، عمل كند.
38- تماس مستقيم:
تماس افراد يا احشام است با قسمتهاي برقدار، مانند تماس با سيم فاز يا تماس با سيم فاز و نول
39- تماس غيرمستقيم:
تماس افراد يا احشام با قسمتهاي معيوب الكتريكي مانند تماس با كليد يا پريز معيوب يا بدنه فلزي برقدار شده كه در حالت عادي برقرار نيستند.
40- ترمينال اصلي زمين (شينه ارت):
ترمينال يا شينه‌اي است كه براي وصل هاديهاي حفاظتي كه شامل هاديهاي همبندي براي هم ولتاژ كردن و هاديهاي مربوط به اتصال زمين عملياتي (در صورت وجود) به سيستم زمين است، پيش‌بيني مي‌شود.
41- تجهيزات الكتريكي:
شامل هر نوع مصالح و لوازم و وسايل و تجهيزاتي است كه در توليد، تبديل، انتقال، توزيع يا مصرف انرژي الكتريكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مانند ترانسفورماتورها، وسايل اندازه‌گيري، وسايل حفاظتي، تجهيزات سيستمهاي سيم‌كشي و وسايل مصرف‌كننده انرژي الكتريكي مانند لوازم خانگي و غيره.
42- تجهيزات مصرف‌كننده جريان:
تجهيزاتي است كه براي تبديل انرژي الكتريكي به نوعي انرژي ديگر در نظر گرفته مي‌شود. مانند لامپها، بخاريهاي برقي و دينامها.
43- فيوز:
وسيله‌اي است كه به نحو مخصوصي طراحي و تناسب يافته و در صورتي كه در يك مدار الكتريكي شدت جريان برق در مدت زمان معيني از مقدار كافي بيشتر شود از طريق ذوب يك يا چند المان، آن مدار را حفظ مي‌كند.
44- تاسيسات الكتريكي:
مجموعه‌اي از تجهيزات الكتريكي مرتبط با هم است كه هدف يا هدفهاي معيني را كه داراي مشخصات هماهنگ هستند تأمين مي‌كنند.
45- سرويس ورودي تأسيسات الكتريكي:
نقطه‌اي است كه در آن انرژي الكتريكي به ساختمان، كارگاه يا كارخانه تحويل مي‌شود.
46- عايق‌بندي:
عايق‌بندي به قسمتهاي برقدار اعمال مي‌شود تا در برابر برق گرفتگي ايمني ايجاد كند.
47- عايق‌بندي كابل:
مواد عايقي هستند كه در ساختار كابل به كار مي‌رود و كار اصلي آنها مقاومت در برابر ولتاژ است.
48- مفصل:
وسيله‌اي است براي اتصال بين دو كابل كه يك مدار مداوم را تشكيل مي‌دهد.
49- سپر (شيلدينك كابل):
لايه فلزي و زمين شده روي كابل است تا ميدان الكتريكي كابل را به داخل آن محدود يا كابل را در برابر تأثير عوامل الكتريكي خارج، حفاظت كند. (غلافهاي فلزي، زره‌ها و هاديهاي هم مركز زمين شده ممكن است به عنوان سپر نيز بكار روند.)
50- كليد قطع بار:
وسيله مكانيكي قطع و وصل است كه قادر به وصل، عبور دادن و قطع جريان برق مدار در شرايط عادي است. شرايط عادي ممكن است شامل وضعيتي با اضافه بارهاي مشخص باشد و همين‌طور براي مدتي مشخص جريانهايي را در شرايط غيرعادي مدار، مانند اتصال كوتاه تحمل كند.
51- ولتاژ تماس:
ولتاژي است كه به هنگام بروز خرابي در عايق‌بندي بين قسمتهايي از هاديها، بدنه‌هاي هادي، قسمتهاي هادي بيگانه و غيره كه به طور همزمان در دسترس هستند، ظاهر مي‌شود. (شكل 1).
52- ولتاژ تماس احتمالي:
حداكثر ولتاژ تماس است كه احتمال دارد در صورت بروز اتصال كوتاهي با امپدانس ناچيز، در تأسيسات الكتريكي ظاهر شود.
53- ولتاژ كام
ولتاژي است كه بر اثر بخورد هادي فاز با زمين ايجاد مي‌شود. اين برخورد ممكن است در اثر پارگي هاديهاي فاز برق فشار ضعيف يا فشار قوي بوجود آمده و يا اينكه در اثر از بين رفتن عايقبندي سيم‌ها يا كابلهاي برقدار و نشت جريان برق به زمين حادث مي‌شود (شكل 1).
54- اضافه ولتاژ صاعقه:
اضافه ولتاژ گذرايي در نقطه‌اي از سيستم است كه به علت اصابت صاعقه‌اي با مشخصات معين ظاهر مي‌شود.
55- سيستم سيم‌كشي:
مجموعه‌اي است متشكل از كابل و سيم يا كابلها و سيمها و يا شينه‌كشي و همچنين قسمتهايي كه آنها را نگهداري مي‌كند (لوله‌هاي پوليكاي توي كار، روي كار، داكت‌ها، سيني‌ها و كانالها).

 

 

 

 


مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ تیر ۱۴۰۰               تعداد بازدید : 131
كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا

افزایش فالوور اینستاگرام روزانه تا 10 کا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش فالوور پیج اینستاگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل بخوانید به راحتی فالوور های ...

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

پکیج حرفه ای کسب درآمد با گوشی

سلام دوست عزیز: فرقی نمیکند که شما صاحب یک بیزینس باشید یا یک پیج شخصی داشته باشید ویا حتی کارمند یا کارگر باشید همه چیز به سرعت در حال پیشروی به سمت دنیای دیجیتال مارکتینگ و شبکه های مجازی است و چیزی که باعث پیشرفت شما در کار میشود داشتن اطلاعات درست و به روز است. پدر و ...

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

اموزش کسب درامد از اینترنت روزی 3 میلیون تومان

بسم الله الرحمن الرحیم الکی امیدوار نباشید ، با این شرایط اقتصادی هیچوقت ثروتمند نمی شوید!! مگر اینکه هوشمندانه کار کنید سلام و عرض ادب دوستان در اینجا قصد داریم تا پکیجی را خدمت شما معرفی کنیم ، که در 13 سرفصل اموزشی ، صفر تا صد کسب درامد از اینترنت در فضای مجازی و ...

آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان

آموزش کسب درآمد در منزل روزانه 300هزارتومان

**کسب درآمددرمنزل از اینترنت روزانه 300/000 هزارتومان تضمینی و تست شده** *بسم الله الرحمن الرحیم* *نکته بسیار مهم* لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به ...

کتاب چرا بازاریابی شبکه ای؟

کتاب چرا بازاریابی شبکه ای؟

کتاب چرا بازاریابی شبکه‌ای؟ چطور یک زندگی بهتر با ریسک کمتر داشته باشیم نوشته‌ی کیت شرایتر،با ارائه‌ی روش‌های سودمند به شما می‌آموزد که بازاریابی شبکه‌ای تنها حرفه‌ی موجود در جهان نیست، اما با به کارگیری آن علاوه بر آزادی مالی، وقت و زمان لذت بردن از آن را هم ...

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور

ساخت برنامه ساده پنل فروش ممبر و فالوور همین الان با این پکیج برنامه اندروید پنل فروش ممبر و فالوور خود را تنها با یک موبایل و اینترنت بسازید و روزانه ممبر و فالوور بفروشید و درآمد باور نکردنی کسب کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را کامل ...

دانلود کتاب صوتی آدم های سمی

دانلود کتاب صوتی آدم های سمی

عنوان کتاب: آدم های سمی نویسنده: لیلیان گلاس مترجم: مينا فتحی، نهضت صالحيان گوینده: ملیحه عجم فرمت فایل ها: mp3 تعداد فایل ها: 29 حجم کل فایل ها: 252 مگابایت مدت زمان پخش: 14 ساعت و 12 دقیقه زبان: فارسی توضیحات: محتوای این کتاب در دو بخش کلی دسته‌بندی شده ...

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

دانلود نمونه فاکتور آماده با فرمت ورد - اکسل و عکس

همانطور که می دانید یکی از الزامات اولیه راه اندازی یک کسب و کار فاکتور فروش می باشد. اگر دوست ندارید هزینه گزافی بابت طراحی فاکتور بپردازید و تمایلی هم به استفاده از فاکتورهای آماده که در بازار به فروش می رسد ندارید می توانید از فاکتورهایی که با فرمت های Word و Excel و ...

دانلود پاورپوینت HSE PLAN

دانلود پاورپوینت HSE PLAN

عنوان: HSE PLAN فرمت فایل: pptx تعداد اسلاید ها: 33 زبان: فارسی دسته بندی: بهداشت محیط چکیده: طرح ایمنی، بهداشت و محيط زیست HSE PLAN مستندی است که کليه پيمانکاران موظف اند در زماان برگازاری مناقصه و یا پس از عقد قرارداد به عنوان بخشی از مستندات فنی خود به کارفرما ارائه ...

مجموعه سوالات چهار گزینه ای و تشریحی اطلاعات

مجموعه سوالات چهار گزینه ای و تشریحی اطلاعات

این مجموعه سوالات شامل سوالات اطلاعات عمومی و سیاسی آزمون های مختلف استخدامی اعم از وزارت نیرو ، وزارت نفت ، آموزش و پرورش ، آزمون های استخدامی بانک های مختلف ، پرستاری ، امور مالیاتی ، دستگاه های اجرایی و سایر آزمون های استخدامی می باشد. پوشه سوالات اطلاعات عمومی و ...

کسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کار

کسب درآمد اینترنتی و دائمی به صورت صفر تا صد کار

(بسم‌الله الرحمن الرحیم) سلام به دوستان عزیز و همراهان همیشگی ما خوش آمدید. اومیدوارم در این شرایط بد هیچ کس دغدغه مالی نداشته باشد.. کسب درآمد اینترنتی طی چندین سال تا به امروز رشد بسیار زیادی داشته است. کسب درآمد بدون خارج شدن از منزل می‌شود به راحتی به درآمد ...

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال روزانه تا 10 کا

افزایش ممبر کانال و گروه روزانه تا 10 کا کاملا تضمینی و تست شده (آپدیت شد) این روش جدید برای افزایش ممبر کانال و گروه تلگرام هیچ محدودیتی ندارد و می توانید مادام العمر از این روش استفاده کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج لطفا توضیحات زیر را بطور کامل ...

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در

نرم افزار انتقال اعضا گروه به گروهی دیگر در تلگرام + ارسال پیام تبلیغاتی همراه با آموزش ویدیویی آموزش انتقال اعضای یک گروه به گروه دیگر در تلگرام نرم افزار ارسال پیام تبلیغاتی به تمام اعضای گروه تلگرام به همراه آموزش تصویری از نحوه کار با نرم افزار شاپ موریس نرم افزار ...

فیلتر فشردگی باند بولینگر برای سایت tsetmc

تحلیلگران حرفه ای ھنگامیکه ایجاد یک فشردگی و تراکم را بر روی باند بولینگر مشاھده میکنند خوشحال میشوند! زیرا تجربه نشان میدھد که معمولا فشردگی و تنگ شدن باندبولینگر درنھایت منجر به آغاز حرکت بزرگ و قدرتمندی خواھد شد که میتواند سودآوری خوبی را برای معامله گران به ارمغان ...

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

فایل های صوتی دکتر شهرام اسلامی روان شناس نخبه

پیشنهاد ویژه سایت Persian Market - دکتر شهرام اسلامی روانشناس خانواده یکی از نخبه های ایران که ماهانه سمینارهای زیادی در همه جای ایران برگذار میکنن ما سعی کردیم بهترین سخنرانی هایدکتر شهرام اسلامی در این پکیج به صورت فایل های صوتی برای شما فراهم کنیم*موضوعات این پکیج ...

کسب درآمد در 3 دقیقه 5000 تومان

کسب درآمد در 3 دقیقه 5000 تومان

برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید حدود سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. این شغل بیرون خانه و کاره شما ارایه خدمات ...

ممبر پلاس برلیان

ممبر پلاس برلیان

امکانات: +افزایش ممبر فیک + افزایش بازدید +افزودن عضو به کانال,گروه,ربات +افزودن همزمان به ده کانال موارد لازم جهت استفاده: تی دیتا ======================== ==================== =============== ======== ==== == = ...

دریافت فایل : ممبر پلاس برلیان
اکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارز

اکسل جامع محاسبه ی سود و زیان در خرید و فروش ارز

این اکسل شیت ها مختلفی دارد (اگر ارز مورد نظر تون در شیت ها نبود، براحتی میتونید از یکی از شیت ها کپی تهیه کنید و اونو ادیت کنید -که فرمول نویسی ها هم توش بمونه-) و تماما توسط خودم درست شده. سطر اول اطلاعاتِ هر جدوا رو نگهداشتم که فرمول ها حفظ بشه. پس از وارد کردن اطلاعات خرید تون ...

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب اسرار خوراکیها بصورت فایل PDF

کتاب حاضر یکی از بهترین کتابهای عصر حاضر است که توسط استاد غیاث الدین الجزایری تالیف شده است، اگر اهل کتاب مطالعه هستید پیشنهاد می کنم مطالعه کنید. این کتاب داری یک جلد می باشد نام کتاب: اسرار خوراکیها نویسنده: دکتر غیاث الدین جزایرى تعداد جلد: 1 تعداد صفحات: 348 فرمت کتاب: PDF ...

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

دانلودپکیج ربات فالوور و لایک نامحدود و رایگان

روشی برای فالوور و لایک اینستاگرام براتون گذاشتیم، که با قیمت ناچیزی میتونید جلوی دوستاتون کلاس بزارین :) توجه : این برنامه مصارف دیگری هم دارد که خودتان با آن آشنا خواهید شد. تذکر مهم : تمامی سوالات و مشکلات شما در تلگرام و با آیدی کارشناس پشتیبانی یعنی ...

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید خیلی ها وبلاگ دارند ولی نمی توانند از آن کسب درآمد نمایند. وبلاگ شما شاید صد نفر بازدید کننده در روز داشته باشد و یا بیشتر و یا کمتر ... ...

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان

جدول ثبت ورود و خروج کارگران و کارمندان آیا می خواهید کنترل دقیق بر روی تعداد ساعت دقیق کاری تمام کارمندانتان داشته باشید ، یک جدول طراحی شده با نرم افزار اکسل -پی دی اف و عکس برای شما آماده کرده ایم که بوسیله آن می توانید ساعت ورود و خروج روزانه کارمندانتان را ثبت ...

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

چاپ چک کلیه بانک ها با اکسل

این فایل همراه دو ماژول تبدیل عدد به حروف و تبدیل تاریخ شمسی به حروف است . برای کار با این فایل با مراحل زیر رو انجام دهید. 1.بعد از باز کردن فایل (اجرای برنامه) کلید alt+f11 تا به قسمت کد نویسی آن بروید 2.بعدا طبق عکس زیر در قسمت مشخص شده کلید راست رو زده و گزینه آیمپورت فایل رو ...

ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶

ترجمه کتاب چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵.۶

به نام خداوند بزرگ و روزی دهنده با سلام چگونه در ۲۸ ماه ۴۶ هزار دلار را به ۵‌.۶ میلیون دلار تبدیل کنیم برای پاسخ به این سوال خواندن این کتاب را بسیار توصیه میکنم موفق و سلامت و ثروتمند باشید ...

فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایران

فیلتر جادویی نوسانگیری در بورس ایران

با وجود این فیلتر دیدن جمله ی ((هنوز تو ضررم)) در شبکه های اجتماعی و گروههای بورسی جای تعجب دارد!!!فیلتر نوسانگیری اولین بار در ایران ...

نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و

نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و

این بسته پیشنهادی که توسط سایت حسام جمع آوری شده شامل: 230نمونه سوال تستی باجواب نام محصول:نمونه سوالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات تعداد مجموع سوالات: 230نمونه سوال با جواب آزمون ادواری نمونه سؤالات فنی حرفه ای برنامه ریز جشن ها و تشریفات می ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما